מגזין ברוח גלילית | פברואר 2018

˙ÈÏÈÏ‚ Á¯· ±∏ ≤∞±∏ ¯‡Â¯·Ù ”נוף במנוף“ ≠ לילך דוד אגרונומית ומתכננת נוף תכנון הגן הפרטי והקהילתי www Æ nofmanof Æ com ולפעמים זאת תמונת ילדות Æ שירים מציירים לנו תמונה היה השביל שחיבר ≠ שביל אחד שבגן Æ שנשארה חקוקה זהו Æ אל הבית ¨ לפעמים דרך עץ או שניים ¨ את הכביש שביל שני בגן Æ דרכו תמיד הגענו הביתה Æ שביל הכניסה ¨ הוא שביל שדרכו יצאנו מהסלון והמרפסת אל הגינה ≠ לשחק עם חברים או לתפוס רגע של שקט לקריאה שביל אחר עבר בין שתי ערוגות של פרחים Æ ומחשבות Æ וירקות ואיפשר לנו לקטוף או להשקות ולטפל בצמחים כך טבעיים ומובנים כשהם ≠ שבילים בגינה הם כל אנחנו מתחילים להיות מודעים לנוכחות שלהם Æ קיימים או לא ¨ במצב שבו הם חסרים ∫ בגינה בשני מצבים שבו הם ¨ ובמצב המנוגד לו ¨ עוברים במקומות הנכונים נעימים ≠ כך נעימים לנו ≠ וגם כל ¨ כך מתאימים לנו ≠ כל Æ לעין ונעימים למדרך מיקום “השביל הוא חכם מההולך בו” התפקיד Æ שבילים מחברים אותנו בין חלקי הגן השונים עונה על ¨ מעשי ¨ הראשוני שלהם הוא קודם כל שימושי Æ צורך בתוך ≠ נבחן מהן הנקודות שאליהן אנחנו צריכים גישה Æ ומדרכי הגישה החיצוניות אל הבית ¨ מהבית אל הגן ¨ הגן מתחיל מהגדרת השטחים אדריכלי ≠ הנופי התכנון מהגדרת השטחים ¨ שבהם מתאים לשתול את העצים הגדרת ¨ שבהם יתאים לנו לשהות לבלות ולארח וכך בהתאמה לכל ¨ השטח המתאים לחצר השירות הגדרת שטחים שונים לצורך שימושים שונים של ≠ גינה Æ המשפחה Æ עוברים לשלב תכנון השבילים ≠ עם סיום השלב הזה ייצרו ¨ יחברו ביניהם Æ השבילים יגדירו את החללים בגן יעקפו ¨ יחשפו פינות יפות ¨ יכוונו את המבט ¨ מסלול ויגיעו אל משטחי פעילות שונים של ¨ פינות מיותרות Æ הגן סביבה יוצרת מציאות Ô‚‰ ÈÏÈ·˘ שביל ¨ ”כביש ישן עץ ובית“ ¨ בגן מתאר “דרך שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד” כי ¨ אבל אנחנו נוכל לבחור אפשרויות שונות Æ זה נכון Æ אנחנו לא בהכרח נסלול שביל שקו המתאר שלו ישר אינו ¨ כפי שמבקשים לקוחות שונים ¨ שביל היקפי לבית חייב להיות שביל שמתקדם לאורך כל חזיתות הבית אם הגינה כולה באה ליצור מקום Æ במקביל לקווי הבניין מקום ¨ מקום טבעי ולא מבונה ¨ שהוא אחר מהבית כך גם טוב יהיה ≠ שמביא את הרכות ולא את הנוקשות ולהביא אלינו משב ¨ אם יוכלו השבילים להתעגל ולרכך לפעמים אולי גם את החן של הבלתי ¨ של הבלתי צפוי Æ מושלם תכנון מתוחכם של שבילים יכול גם לייצר מצב שבו רחבה קטנה מייצרת גישה לנקודות שונות וחלקים רחבה כזאת היא תחליף מעניין לשביל Æ שונים בגן במרכז רחבה כזאת אפשר Æ המוכר שהינו נתיב צר למקם אי גינון ששובר את הרחבה המרוצפת בדיוק ומכוון את התנועה והזרימה ¨ במקום שהיא אינה דרושה Æ בגינה חומרים עוד תעצור לקשור השרוך” ¨ “ילדה קצרה על שביל ארוך שנגיע ≠ קצר ויעיל ¨ לפעמים נרצה את השביל הכי מהיר Æ מהר שיתארך ≠ איטי ¨ מפותל ¨ ולפעמים נרצה אותו ארוך ∫ כמו למשל בשיר אחר ¨ ככל האפשר “בשביל אל הבריכות פסעו שלובי ידיים” Æ את חומרי השביל נקבע בהתאם למטרה של השביל את השביל הפרקטי שמוציא אותנו ממרפסת השירות את Æ נרצה יעיל נוח ונמרץ ¨ לתולה הכביסה שבחצר נרצה מחומר נגיש ומתחשב ¨ שביל הכניסה לבית מחובר ¨ נרצה אותו יפה ומזמין ¨ באורחים השונים ונותן את התחושה הראשונית ¨ לאדריכלות של הבית ואת שביל הטיול שמהלך Æ באשר לאופי הגן ובני הבית לו בינות למקבצי הצמחיה ופינות קטנות וקסומות כזה שאפילו מאט ¨ נרצה הרבה פחות פורמלי ¨ אחרות ¨ להתרגעות ¨ נותן הזדמנות להתבוננות ¨ את ההליכה Æ ואולי גם כזה שמאפשר הליכה ברגליים יחפות “השביל הזה מתחיל כאן” וישנם ¨ נוכחות מרשימה ישנם השבילים שיבטאו ישנם אלה אשר יבהירו לך מראש Æ השבילים שיצטנעו וישנם ¨ לאן אתה הולך ויובילו אותך מיידית אל המטרה ויחשפו בפניך את ¨ אלה שיעוררו את הסקרנות שלך Æ צפונות הגן בהדרגה ולחומר ¨ לקו המתאר ¨ למסלול ¨ למיקום השבילים משמעות רבה בקביעת מקצב ≠ שמהם הם עשויים התחושה והחוויה שעוברת ¨ העניין שבדרך ¨ ההליכה Æ כשאנחנו פוסעים בתוך הגן שבילי הגן מלכתחילה באו כדי לשרת מטרות שונות אך בפועל הם מטביעים חותם ¨ ולענות לצרכים שונים Æ על המראה והאופי של הגינה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==