מגזין ברוח גלילית | יוני 2018

˙ÈÏÈÏ‚ Á¯· ∂ ≤∞±∏ ÈÂÈ בין סמטאות האבן של קריית האמנים בצפת בוקעים בכל Æ שנים ∑∞∞ צלילי המזרח מתוך מבנה יפהפה בן האקדמיה ≠ ‘ יושבים תלמידי ’מקאמאת ¨ פינה וחדר בו ∫ ופורטים צלילים מעולמות שונים ¨ למוזיקה מהמזרח ¨ ועד לתורכיה ממרוקו ¨ ועד לפרס מהאנדולוסיה מסביר לי ¨ מקאם Æ מקמנצ‘ה לטאר ומקאנון לסאז היא מערכת של צלילים שמרכיבה ¨ אחד התלמידים אך זוהי גם רוח שלמה של מנעד רגשי ¨ סולם מוזיקאלי תלמיד ¨ אומר אור שמאי ¨“ ”זה כמו פסיפס Æ ואנרגטי לוקחים ¨ ”וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן ¨ האקדמיה ואז אתה ¨ קצת מכל מסורת וסגנון וזה הופך לחלק ממך Æ“ מביא משהו ייחודי מתוך עצמך משה ≠ מקאמאת היא פרי חזונם המשותף של שניים שניהם מספרים על חיבור Æ טוב קרפס ומקסים בן אבו חי ¨∑∞ בן ¨ משה Æ כל אחד מתוך סיפור חייו ¨ עמוק למוזיקה הוא לקח ¨ כסטודנט Æ שם נולד ¨ את רוב שנותיו בארה“ב חלק בתנועות זכויות האדם והתנועות הסביבתיות של וקיבל השראה מהמוזיקה ¨ שנות השישים המהפכניות המוזיקה המשיכה ללוות אותו במסלול Æ של התקופה שהוביל אותו למקומות ¨ חייו ובחיפוש אחר משמעות דרכה ¨ אחת מהם היא היהדות הרוחנית Æ שונים ומגוונים כמי שלמד Æ‘ התוודע ללהקות ’שבע‘ ו‘בוסתן אברהם הוא הרגיש ¨ ועסק במוזיקה בצורות שונות מגיל חמש ושנתיים ¨ קריאה מיוחדת ללכת אחר המוזיקה הזו אל צפת הוא הגיע Æ לאחר מכן עלה אחריה לישראל ”דברים היו Æ למוזיקה ולתרבות ¨ מתוך חיבור לקהילה התרבות היתה מגוונת והיה הרבה יותר מקום ¨ שונים אז כפי שמשתקף בעולם ¨ לשילוב בין יצירתיות ורוחניות קיבלתי השראה מתוך מה שהיה כאן והקמתי Æ היהודי Æ“‘ את ’העמותה למרכז לחיים בריאים אם הקירות יכ אלינור ריימונד משה טוב קרפס ומקסים בן אבו קיבלו לשמר ולטפח ≠ על עצמם משימת חיים לאחר שנים בהן Æ את המוזיקה מהמזרח הפעילו את מרכז התרבות ’חאן החמור ≠ ‘ הקימו את ’מקאמאת ¨ הלבן‘ בצפת תלמידי Æ האקדמיה למוזיקה מהמזרח המחזור הראשון שלה מסיימים כעת את שנת לימודם השנייה גם הוא חי ¨ אל ניהול העמותה הצטרף מקסים בן אבו וספג את ¨ נולד במרוקו ¨ מקסים Æ את המוזיקה בדרכו Æ התרבות המוזיקאלית שהתנגנה בסמטאות מרקש ראה כיצד תרבות זו נדחקת ¨ כשעלה בילדותו ארצה מקסים שם לעצמו למטרה Æ ועתידה להיעלם ¨ לשוליים Æ לשמר אותה הבסיס לפעילות העמותה היה במבנה שבו הקימו ¨ לאחר שרכשו את המקום Æ‘ את ’חאן החמור הלבן גילו שמדובר במבנה ¨ ובמהלך ההכנות לשיפוצים ® חאן יום שישי © ‘ שנים בשם ’חאן אל ג‘ומה ∑∞∞ בן Æ מקום מפגש חברתי של אנשי העיר באותם ימים ≠ ההיסטוריה של המקום התכתבה עם החזון שראה בית למוזיקה ≠ מרכז מפגש תרבותי ∫ משה לנגד עיניו במהלך השנים אמנים רבים הגיעו להתארח Æ ולקהילה Æ והחאן היה שותף בהפקות שונות ¨ על בימת החאן אתגרים רבים ¨ למרות העושר התרבותי שהציע החאן הבאנו ¨ בית לקהילה ¨ ”הקמנו בית למוזיקה Æ עמדו בפניו ¨ אומר מקסים ¨“Æ אבל זה לא כל כך עבד ¨ המון תרבות הגענו למצב של ייאוש ודי עמדנו Æ ”אנשים לא הגיעו ואז סגרו את ¨ לסגור פה את העסק מבחינת המוזיקה ’בא ∫ אמרתי למשה Æ מחלקת המוזיקה במכללת צפת לך להגשים את החלום הישן שלנו ולהקים בית ספר מרגע קבלת ההחלטה להקים את בית Æ“ø למוזיקה הספר ועד לתחילת השנה האקדמית הראשונה של עברו שישה חודשים ¨ המחזור הראשון של האקדמיה Æ ”בתוך חצי שנה כבר פתחנו את השנה הראשונה Æ בלבד מוזיקאים מהשורה הראשונה הגיעו ללמד ולהעביר סדנאות ותלמידים מוכשרים באו מכל קצוות הארץ כדי Æ מספר מקסים Æ“ ללמוד מהם ובטח ¨ האווירה בבית הספר היא לא טיפוסית לאקדמיה תלמידים רבים מספרים Æ שלא לאקדמיה למוזיקה ¨“ ”הפכנו את זה לבית Æ על אווירה משפחתית ותומכת ¨ ”אני מכיר את כל אחד מהתלמידים ¨ אומר מקסים Æ יודע מהם הבעיות והצרכים שלו ¨ יודע מאיפה הוא בא אין כאן ¨ זה לא בית ספר רגיל למוזיקה Æ אנחנו משפחה יש Æ את התחרותיות ואף אחד לא בא על חשבון השני הם יודעים שכדי Æ כאן אווירה תומכת בין התלמידים הם אנסמבל Æ להביע את עצמם הם זקוקים אחד לשני וביחד הם יוצרים ¨‘ שכל אחד מהם בנפרד הוא ’שפיץ שיטת הלימוד באקדמיה מבוססת Æ“ משהו שגדול מהם ¨ בה מלבד לשיעורים הקבוצתיים ¨ על שיטה מסורתית התלמידים מחויבים בשיעורים פרטיים עם המורה של ישנן ¨ מלבד לשיעורים הקבועים Æ כלי הנגינה שלהם סדנאות מיוחדות עם מורים גדולים בתחומם מהארץ אוקן מורט ¨‘ החודש יגיע מאסטר הסאז Æ ומחו“ל להעביר במשך יומיים כיתת אמן ¨ אוזטורק מתורכיה יופיעו יחד במסגרת ¨ ובסיומם ¨ לתלמידי האקדמיה Æ פסטיבל הסאז‘ ב‘אוהל יעל‘ שביודפת

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==