מגזין ברוח גלילית | מהדורת חגים

˜‡Š‡Š€…ƒ– 18 2020 –Œ†’ גורמה גלילי ° שנה טובה סלט תפוחי עץ וגרגיר נחלים ברוטב דבש ורימונים ¨ בלסמי ˜ƒŽŒ 10 Š ‹‡–Œƒ…‚ ęĕĘēĜ ĤĕĎĤĎ ĕĘĞ Ď"ģ ĕĢē ęĕĕĤĔ ďĤĦ ĕĘĞ Ď"ģ ĕĢē ěđĚĕĤ ĕĤĕĎĤĎ ĝđė ĦđėđĦē ęĕĜČĦ Ħđďĕēĕ 6 ĖđĦē ĦĕĚĝ ďĜĤĎ ġĞ ĕēđĠĦ 2-3 Ħđģď ĦđĝđĤĠĘ ĔđĥĕģĘ ęĕĤėđĝĚ ěČģĠ ĕĒđĎČ †ƒ–Š ĘďĤē ĦĕĠė ĕĤĔ Ĕđēĝ ěđĚĤ ġĕĚ ĝđė 1/2 ĕĚĝĘč ĝđė 1/4 ĦĕĒ ěĚĥ ĝđė 1/4 ĥčď ĦđĠė 2 ěđĚĕĘ ġĕĚ ĦĕĠė ĕĢē ęĞĔĐ ĕĠĘ ĘĠĘĠđ ēĘĚ ĐĤĞģč ęĕĤĚđēĐ Ęė ĦČ ččĤĞĘ ęĞĔ ęĕĘĥĐĘđ דג דניס ברוטב חריימה ‹‡–Œƒ… (ĝĎ ęĕėđĦē) ęĕĕģĜ ĝĕĜď Ďď 5 :ęĕĜĕĘčĦĐ ĦčđĤĞĦĘ ěĚĥč ĐģđĦĚ ĐģĕĤĠĠ ĦđĠė 2 ĐĠĕĤē ĐģĕĤĠĠ ğė 1 ěđĚė ĦĕĠė 1 ęđėĤđė ĦĕĠė 1 ěđēĔ ĘĚĕģ ĦĕĠė 1/2 ēĘĚ ĦĕĠė 1 ěčĘ ĘĠĘĠ ĔĞĚ ĦđĥđĦė ęđĥ ĕĜĕĥ 10 ĐĘđĜģ ěĚĥ ĝđė 1/2 ĝĎ ĦđėđĦē ĦđčĚĎ 2 ĕĤĘĝ ĕĘđĞčĎ 2 ęĕĚ Ħđĝđė 2 ęĘĥ ěđĚĕĘĚ Ĕđēĝ ěđĚĕĘ ġĕĚ ĝĎ ĐĢđĢģ ĐĕĕĤĔ ĐĤčĝđė ĤđĤĢ ‚Ž‰‚‚ ’ƒ~ ďĞ ěĚĥĐ ęĞ ĐĤĞģč ęĕččĤĞĚ ęĕĜĕĘčĦĐ Ęė ĦČ .ęĕĜĕĘčĦ ĦēĥĚ ĦĘčģĘ Ęė ĦČ đėđĦĘ ğĕĝđĐĘ ,ĥČĐ ĘĞ čēĤ Ĥĕĝ ęĚēĘ ĘĥčĘ .ęĕĚĐ ĦČđ ęĕĜĕĘčĦĐ ĦēĥĚ ĦČ ,ĦđģĤĕĐ .ĞčĞčĚ čĔđĤĐĥ ďĞ Ħđģď ĤĥĞė ĖĥĚč ĦČ ęĕĠĕĝđĚ ĎďĐ ĦđėĕĦē ĦČ čĔđĤĐ ĘĞ ęĕēĕĜĚ ĥČ ĘĞ Ħđģď 40-ė ęĕĘĥčĚ .ĐĤčĝđėĐđ ěđĚĕĘĐ ġĕĚ .ěėđĚ ĎďĐĥ ďĞ ĐĜĔģ ĕĞčĤđ ĐĤčĝđė ĦĢģ ďđĞ ğĕĝđĐĘ ĤĥĠČ ĐĥĎĐč .ěđĚĕĘ ‚Ž‰‚‚ ’ƒ~ ęĞ ęĕĘĞĐ ġĞĐ ĕēđĠĦ ĦČ ččĤĞĘ ĐģđĚĞ ĐĤĞģč ęĕĜČĦĐ ĦČ ĘĞĚ ēĕĜĐĘ ,ĐĥĎĐ ĕĘėĘ ĤĕčĞĐĘđ čĔđĤĐ .ęĕĤėđĝĚĐ ěČģĠĐ ĕĒđĎČ ĦČ ĤĒĠĘđ ěđĚĕĤĐ ĕĤĕĎĤĎ ĦČđ פרוסות סינטה בדבש וחרדל צרובות בגריל על מצע ארוגולה וחצילים ‹‡–Œƒ…‚ ĐĔĜĕĝ ēĦĜ Ď"ģ 1 ĥčď Ęĥ ĐĥđďĎ ğė 1 ĘďĤē ĦđĠė 2 ēĘĚ ,ĝđĤĎ Ĥđēĥ ĘĠĘĠ ĔĞĚ ĐĘđĎđĤČ ĕĘĞ ĤđĤĢ ęĕĕĝĜĜ ĕďĘČč ęĕĘĕĢē 4 ęĕĘĕĢēĘ ĦĕĚĘđĎ ĐĜĕēĔ ğė 1 ‚Ž‰‚ ’ƒ~ .ęĕĠĘđģđ ęĕĜĜĢĚ ,ĐĕđĘĎ ĥČ ĘĞ ęĕĘĕĢēĐ ĦČ ęĕĠĤđĥ ,ęĕĜĕĘčĦĐđ ĘďĤēĐ ,ĥčďĐ ĦČ ĐĤĞģč ęĕččĤĞĚ ĐĚē ĦčēĚ đČ ĘĕĤĎ ĘĞ ęĕčĤđĢđ ēĦĜĐ ĦČ ęĕēĤđĚ .ēĦĜĐ ĘďđĎč ĕđĘĦ ,ďĢ ĘėĚ Ħđģď 2 -4-ė ďđČĚ ęĕēĕĜĚ ,ĐĘđĎđĤČ ĕĘĞ ĤđĤĢ ęĕĤĒĠĚ ĐĥĎĐ ĦēĘĢč ĐĜĕēĔ ĘĞĚ ęĕĠĘĒĚ ,ęĕĠđĤĥĐ ęĕĘĕĢēĐ ĦČ ĘĞĚ .ĦĕĚĘđĎ ĘĞĚ ęĕēĕĜĚđ Ħđģď ĦđĝđĤĠĘ ĐĔĜĕĝĐ ĦČ ęĕĝĤđĠ .ęĕĘĕĢēĐ למון ¨ פילה סלמון אפוי בחלב קוקוס גראס וקארי ˜ƒŽŒ 5 Š ‹‡–Œƒ… ęĤĎ 200 ĐėĕĦē Ęė ěđĚĘĝ ĐĘĕĠ ĦđėĕĦē 5 †ƒ–Š ĝđģđģ čĘē ĦĕēĠ (čĕĕē ČĘ) ęđĥ ĕĜĕĥ 5 ġđĢģđ ĕĤĔ Ĥ'ĎĜĕ'Ď Ęĥ ěĔģ ĥĤđĥ 1 ġđĢģđ ěĔģ ğĕĤē ģđĤĕ ĘĠĘĠ 1 ĕĤČģ ğė1 ġđĢģ ĝČĤĎ ěđĚĘ ĘđĞčĎ ĝĎ ġđĢģ ĐĕĘĕĒđĤĔĠ đČ ĐĤčĝđė ĤđĤĢ ęĞĔĐ ĕĠĘ ĘĠĘĠđ ēĘĚ ‚Ž‰‚‚ ’ƒ~ ĞĢĚ ĘĞ ĎďĐ ĦđėĕĦē ĦČ ęĕĤďĝĚ ĐĕĕĠČ ĦĕĜčĦč .ěđĚĕĘ ĦđĝđĤĠ Ęĥ ęĕĘĥčĚ ,Ĥĕĝč čĔđĤĐ ĕĤĚđē Ęė ĦČ ęĕēĕĜĚ .ĞčĞčĚ čĔđĤĐĥ ďĞ Ħđģď ĤĠĝĚ ĖĥĚč .Ħđģď 20 -ė ęĕĠđČđ ĎďĐ ĘĞ čĔđĤĐ ĦČ ęĕģĢđĕ .ěčĘ ĒĤđČ đČ ĐĤĕĠ ęĞ ĥĕĎĐĘ ĤĥĠČ ÆÆÆ ושמחת בחגיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==