מגזין ברוח גלילית | גליון 171 | מרץ-אפריל 2022

2022 Š‡–’~ “–Œ 054-6368716 ‹ƒ–’Š Š ‡ Š € ‚ ‡  ƒ — ‡ ƒ ‚ Ž ‡ ’ —~ –  € —Œ ‡  ƒ — ‡  ‹ Ž ‡… “’ ƒ Œ ‡ — ƒ…  ‡ „ € Œ –˜~Š ƒŽ‰‚ ˜Ž ƒ ƒ•Œ‚ ˜‡Š†‡ € ‡‚ ‚–ƒ‚ŒŠ w w w . b e - g l i l i t . c o . i l מגזין לחיים הטובים ˜‡Š‡Š€ ƒ– 171 , גליון מס חורשים עולם ¨ המסיבה הכי צבעונית בעולם ≠ סקיפר גיל ברזילי "בְרִיל À ה דֶה א À ה פֶרי À ל" בילוי ופנאי שתי קוליות במאצ‘ו פיצ‘ו ≠ מעיין בן אריה ≠ סיפורים מרפאים הקנאה שקלקלה את האהבה ≠ נחמה מירב ≠ סיפורי טארות בגליל פסח בטבע הישראלי ≠ טיול גלילי סיפור אהבה בולגרי ≠ מזי וורצל ≠ בילוי גלילי חוויה קרניבורית של ציידים בכפר ≠ מזי וורצל אופנה ומשפחה ¨ בית חוגגים את האביב ≠ מוני כורם ≠ גינה למה לקנות יד שניה ≠ הגר סולומון ≠ אופנה מדור מבצעים ומתנות לחג ≠ צרכנות גורמה מנות בריאות לשולחן החג ≠ שף כרמית ≠ גורמה בריא מתכונים לשולחן הסדר ≠ שף רוסלן יגודייב ≠ גורמה גלילי ÆÆÆ מתכונים לחג שעוברים מפה לאוזן ≠ גורמה גלילי סודוקו ¨ תשחץ Æ נושאי פרסים ועוד …Œ— ‡~ €

04-8722708 'ĘĔč ĥČĤĚ ęđģĚ ěĕĚĒĐĘ ĕđĢĤ čĘē ĥđĎ - ĝđČĐ ĤĔĜČĐ hunter house ďĕĕĢĐ Ħĕč ğĥ ĦďĞĝĚ ˜‡ƒ…‡‡ ‚‡ƒƒ…ƒ ‚~Š’Ž ‚˜’‚ ‡‡”‚ ˜‡ ˜Œ ‹‡Ž‡ƒ”Œ‚ ‹‡Œ† ‚ƒ ˜ƒ‰‡~ ‚ –— ‡ƒ…Š ‹‡ŽŒŒ‚ Š‰ ‹ ˜‡~•‡–Œ~ ‹‡‡‡” ˜Œ ƒŽ€ ‚Œ “ ˜ƒ~‡‰ƒ ‚–•˜ ‡† “Œ ‹‡‡ƒ”‡ ‹‡†ŽŒŠ~ •‡˜ ~ ‚ŽŒ ˜ƒƒ”‚ ‡—Ž~Š ‹‡–•ƒ ‡ƒ‰ Œ„ ˜Ž—Œ ƒŽ—ƒ –—‚ ‡…˜Ž ‡Œƒ‡ •‡˜ ˜‡„ “ ‚„‰–Œ— ‹‡‡‡‚ ˜…– ˜’–Œ ‹‡Šƒ€ ˆ‡Š—‚Š ‹‡ŽŒ„ƒŒ ‹‡ƒ‚ –—~‰ …Šƒ—‚ Š~ ‚‡€‚ ‹‡‡† ‹‡Ž†ƒ Š— ‚–• Š‰ƒ~Š ƒŽ‡‰‡…— ‡‡”Š ‹‡~”ƒ‡Š Š„Œ ~‡Œ ˜–ƒŒ‚ ‡’Š— €‚ŽŒ ‚’”–Š ˜ƒ’‡Š•‚ ˜~ ˜ƒ†Š’ Š ’ƒ ~”ƒ‡ƒ ‡–ƒ•Œ ’ƒ~ ‹‡—€ƒŒ‚ ‹‡…ƒ—Œƒ ‹‡Šƒ€ –— ‡…˜Ž Š ˜Œ †‡–’˜‚ ‡…˜Ž ƒƒ€Œ ‡–’‰ ‹‡‡‡” ˜‡ Š— ‚Œƒ• ‚–‡ƒƒ~ ‹‡Š…€‚ Š ‹€ ƒŠ’ƒ†— ˜ƒ•–‡ ‡ƒƒ‡Š ˜ƒ‡ƒ…‡ “ ‚Œ‚ „‰–Œ ‹•ƒŒŒ— ‡ŽŠƒ‚‚ ‹‡”‚ Š‡–€ ‚’ƒ—…‚ —~‚ Š ‹‡Š”‡Ž ‹‡‡˜ƒ‰‡~ƒ ‹‡‡–† –— –—‚ ‡Œ† †‡‚ ‹‡Š˜—Œ— ‹‡–‡— ‹‡†Š ‹‡—€ƒŒ ‹”Šƒ •‡˜ ˜Ž‰ ˜‡ƒ ‡–‚Ž‚ ‡Œ‰… Š— ‹‡–• ƒŒ‰ ‹‡ƒ‚‡ ‹‡‡–— ƒ–˜ƒŽ –’‰ ˜ŒŠ—ƒŒ ‚‡ƒƒ…Š ƒŽ‡Š~ ‡€‚Šƒ Š‡Š€ Š‡‡†Š ‹‡ŽŒ„ƒŒ ďĕĕĢĐ Ħĕč ĦďĞĝĚč Đĕđđē Œ— …’ € –ƒ’ ‡~ƒ

חג פסח שמח ואביבי ƒ‡ ‡Ž~ avneyesod

ĕčđĥĕđ ĐĜĕĠ ĥČĤ ,čĎĥĚ ĕčđĥĕ ĘėĘ ęĜĕē ġĠđĚĐ ĕČĚĢĞ ĕĥďđē ěĕĒĎĚ .ęĕĠĝđĜ ęĕčĤ ęĕčđĥĕđ ĤđĞĝĕ ,ďđĤĠ ,ĐĕĜĜē ĤĠė ,ęĕĤĕĚČ ,ĐčĕčĝĐ ģđčĝĕĕĠĐ ğďč đĜĦđČ đĥĠē ĕĤĚď ĘĒĚ ěđĘĕĎ - ĘĒĚ Ęĥ đĕďđĔĝ ěĘĝđĤ ğĥ ,ęĕĕģĘČ ĦĕĚĤė ğĥ ,ĕĘĕĒĤč ĘĕĎ ,čĤĕĚ ĐĚēĜ ,ęĤđė ĕĜđĚ ,ĐĕĤČ ěč ěĕĕĞĚ ,čĕĕďđĎĕ ĞčĔĐ ĦđĤđĚĥ ĦđĥĤđ ĘĢĤđđ ĕĒĚ ,ěđĚđĘđĝ ĤĎĐ ěđĘĕĎ - ěđĝĘďĜĚ ĐĕĤČ ěđĘĕĎ ,ĘĒĚ Ęĥ đĕďđĔĝ - ĕĤĚď ĘĒĚ 04-9889550 :ĝģĠĘĔ 054-6368716 :ďĕĕĜ www.be-glilit.co.il ĤĦČč ęĕĔĤĠ [email protected] :ĘÂČđď :˜‡—~– ˜‰–ƒ :˜‡’–€ ‚‰‡–ƒ ƒ”‡ :‹‡’˜˜—Œ .ĐėĤčč đĘčģĦĕ ĦđĤČĐđ ĦđĤĞĐ ,ĦđčđĎĦ đČ ěĐč ęĕĚđĘĕĢĘ đČ ĦđĞďđĚĐ ěėđĦĘ ęĕČĤēČ ęĜĕČ ĘÂđĚĐđ ĦėĤĞĚĐ ģĘē Ęėč ĥĚĦĥĐĘ đČ ġĕĠĐĘ ,ęĘĢĘ ,ģĕĦĞĐĘ ěĕČ .ęĕĕĚđĝĤĕĠĐ ęĕĤđďĚč .ÂĘĒĚ Ęĥ đĕďđĔĝà ĤđČĘ ČĕĢđĚĐĚ čĦėč ĤđĥĕČ ČĘĘ ěđĦĕĞĐĚ đĐĥĘė מגזין לחיים הטובים ˜‡Š‡Š€ ƒ– :˜Žƒƒ•Œ ˜‡Š†‡€‡ ‚–ƒ‚Œ :–ƒ~Š ‚~”ƒ‚ƒ ‚•’‚ Šƒ‚‡Ž :•ƒƒ‡—ƒ ‹ƒ–’ ראש פינה 34 רח׳ דוד שוב 04-6800807 רצוף 10:00 - 19:00 ׳ ימים א׳ - ה 10:00 - 14:00 שישי בסניף ראש פינה ניתן להשיג גם קולקציות של: יעל אורגד, חגית טסה, מרלין, אורלי לינקובסקי, יבוא איטלקי ותכשיטי גבי׳ס קולקציה חדשה בסניף הצפוני ביותר אוסף האביב ‹‡–•‡ ‹‡~–ƒ• ĐĕĐĦ ĐĜĥĐ ,ĞĕďđĚđ đĜĜđĘē ĘĞ ģđĠďĘ ĖĕĥĚĚ ęĥĎĐđ...Čč ēĝĠ ĞĕĎĐ čĕčČ ęĕĤĠĤĠĐđ ĦđĚĕĐďĚ ĦđēĕĤĠ ĘĘĥč ēĤđĠđ ģđĤĕ ĞčĔĐ .ęĕĚ Ęĥ ĞĠĥč ĦėĤđčĚ ...ěČė Ĥčė čĕčČĐ ,ģĠĝ ěĕČđ ęĐĕĜđĚĐč ęĕĠĠđĞĦĚ ĦČ ĐĜĥ ĕďĚė ĎđĎēĦĥ Đ Ā ĕĘĕ ü č þ ĝĘ đĜĦđČ ēģđĘ ĕĘĕĒĤč ĘĕĎ ĤĠĕģĝ ĎēĐ ěĕĒĎĚč ĤĕĞ Ęĥ ĦđĕďđēĕĕĐ đčĥ ĝđĚĝđģđĤģĕĚ ,ęĕďĕĤĕĐ Ęė ďĕĤĕ ,ĐĘĥ ĘĕĤĠČ ďĕĤĕ ęĐ ęĕĦčĐ đčĥ ğĘđē ęĘđĞ .ĐĘĥ ĕđĦĕĠĐ ēđė Ęėđ ĐĘĥ ęĝģĐ Ęė ęĞ ĐĘĎĦĚ .ĐēĚĥ ěđĚĐđ ĞčĢ ,ĤđČ ,ęĕĜĦĕč .ęĕĜđđĎĚđ ęĕčĤ ęĕĘėČĚčđ ĕĎĕĎēđ ĤČđĠĚ Ďē ěēĘđĥč ěĕĕĠđČĚ ēĝĠĐ Ďē ĐēĚĥĐđ ĎēĐ ěēĘđĥĘ ĦđĕĜđĞčĔđ ĦđĕĜđēĚĢ ĦđĜĚ ęĎ đĠĝđĜ ĐĜđĤēČĘ ĕčĕĕč ĘĕĥčĦđ ĦđČĘĠĜ ģĘĝ ĦđĢĕĢģč ĐĞĕĦĠĚ ęĕĕģĘČ ĦĕĚĤė ğĥ ...ĐĘđĠė ĐĎĕĎēĘ ğĤĔĢĚ ěĘĝđĤ ğĥ .ĎēĐ ěēĘđĥĘ ęĕČĦĐĘ Ęđėĕĥ ęĕ Ďď ččģđ ĤĚđĥ ,čĕčČĐ ĦĜđĞ ĦČ ęĕĜĕĕĠČĚĐ ĦđģĤĕĚ ĦđčėĤđĚĥ ĦđĜĚ ,ęĕĕĎĕĎē ęĕĜđėĦĚč .đĒ ĐĚĎĚĘ ęĕĚĕČĦĚđ .đĜĦĕČ Ĥčėĥ čĕčČĘ ęĕĠĕĔđ ĦđĢĞ ěĦđĜ ęĤđė ĕĜđĚ ...đĜēėĥ ČĘ ĐĜĕĎĐ ĦČ ęĎ ĦĕčĘ ĦđčĕĐĤĚ ĦđĕčĕčČ ĦđēĕĤĠ ĝĕĜėĐĘ ĦĜĕĕđĢĚ ĦđĜĚďĒĐ ěĐ ēĝĠĘ ĦđĜėĐĐ .ĎēĐ ěēĘđĥĘ đĘĕĠČđ ĐĜĕĎĘđ ĤĔĠĕĐĘ ğČđ ěđĤČĐ ĦČ ĤĤđđČĘ ďĢĕė đĜĘ ĤĠĝĦ ,ĦĠďđĕč ĐĕĜĥ ďĕ ĦđĜēĚ ĤĎĐ ,ęĦĕČ ĦđĥĞĘ ĐĚ đĜĘ ĦĢĞĕĕĚđ ,ěĚĒ ĐčĤĐ ĕď Ĥčė đĜĚĚ đČĢĕ ČĘĥ ęĕĔĕĤĠĐĚ .ĦĤēČ ĐĥĕČ ęĞ Äč ģĤĠĘ đēĚĥĕ ďĢĕėđ ĦđĤĥĠČĐ ĦČ ĤđčĕĢĐ ĕĜĠč ĦēĦđĠ ĞčĔĐ ĦđĥĤ īĕĘĕĘĎ ĘđĕĔī ĤđďĚč ęĞĠĐ ęĕĘĘđėĐ ĦđĘĞĠĐ ,ĦđĕĢģĤĔČ .ēĝĠĐ ĦĥĠđē ĖĘĐĚč ĦđĕđĘĕĞĠĘ ęĥĤĕĐĘ ğđĦĕĥč ĦđėĤďĐđ ęĕĤđĕĝđ ĝĕĠĐ ĘĞĠĚ ğđĦĕĥč "ĦđčĤĦ ęĕĚĥđĜ" ĕĞĠđĚ .ĐēĠĥĚĐ ĘėĘ ĦđčĕĐĘĚ Ħđĕđđē ,ēĝĠĐ ĦĥĠđē ĖĘĐĚč ,ĦđĤĕĕĦĐ ďĤĥĚ ęĕĤđĠĕĝī ĐĤđďĚč ĐĕĤČ ěč ěĕĕĞĚ Ęĥ ęĕČĘĠĜĐ ęĐĕĤđĠĕĝĚ ČđĤģĘ đĘėđĦ ďđĞđ .ī ęĕČĠĤĚ ĤđďĚčđ ĦđĞďđĚč ,ĦđčĦėč ,ęĕĜđėĦĚč ĤĒĞĐĘđ ěĕĒĎĚč ěĕĕĞĘ ęĕĜĚĒđĚ ęĦČ .đĜĦčĕčĝčĥ ęĕĜĔģĐ ęĕģĝĞĘ ĤđĒĞĘđ .ĎēĘ ĦđĕĜģđ ĦđĜėĐč ,ĎēĐ ˜ƒ‡–ƒ’ ˜ƒŽ‰‚ƒ ‚Ž‚Œ …Œ— €… ‡Šƒ…‡~ ‡„€Œ‚ ˜ƒƒ”ƒ ‡–Œ Š„Œ

±∞:∞∞≠±∑:∞∞ 'ה ≠'פתוח ימים א ∞π:∞∞≠±μ:∞∞ יום שישי :הכנסו לדף הפייסבוק שלנו קאסה קולומביה פתוח בשבת ĕČĘĚĐ ĤĚĎ ďĞ * ‚‡ŒƒŠƒ• ‚~• ˜‡‚ ˜~ ‹‡€–—Œ ‹‡†‡–’ €…Š ‚Ž‡€‚ƒ ‹‡‡ƒ…‡‡

˜‡Š‡Š€ …ƒ– 6 2022 Š‡–’~ “–Œ ,ĐēĕĤĠđ ěĕĚĝĕ ēđēĕĜ ĦĞ ,ĐĜđĤđģĐ ěďĕĞ ęđĤĔ ,čĕčČ ĦđčĐĘĦĐč đĜĝĠĦĜđ ĦđĥđēĦ Ęĥ ģĦĤĚ ęĘđĞĘ đĜĝĜėĜ Feria de) "Ęĕ ü Ĥ ø č Ā Č Đ þ ď Đ Ā ĕĤ þ Ġ Đ Ā Ę" Ęĥ ĦĥĞđĤĐ Đ Ā ĕĘĕ ü č þ ĝ ,Đ Ā ĕĝŅĘ ÿ ďĜ Ā Č Ęčē ĦĤĕč Ęĥ ĘĕĤĠČ ďĕĤĕ .(abril ęĕĤĞĐ ĤČĥĘ ĐĚđďč .Sevilla) -Đ Ā ĕ ü č þ ĝ ĦĕďĤĠĝč) ěĚĒĐ ěėĘ ,ďđČĚ Ĥģ ğĤđēčđ ďđČĚ ęē ġĕģč ,ďĤĠĝč .čĕčČĐđ đĕĦĝĐ ĦđĜđĞč ČđĐ Đ Ā ĕĘĕ ü č þ ĝč ĘĕĕĔĘ ğďĞđĚĐ ĞđčĥĐ" ĦđĎĕĎē ęđĕĝ ĤēČĘ ęĕĕĞđčĥ ,ĐĜĥ ĕďĕĚ ĦĕďĤĠĝĐ ĤĕĞĐ ĦĎĎđē ,(Semana Santa) "ĥđďģĐ ĤĦđĕč ĦđĚĝĤđĠĚĐ ĦđĕĤ þ ĠĐ ĦēČ ĦČ ĦĕĚđĤďĐ ĤđĒČ) ĕĜđģĝĎĐ čĕĜĐĚ festayre ĐĘĕĚĐ ĥđĤĕĠ .ďĤĠĝč ęĕčđĤģ ęĕĚĞ ĕďĕ ĘĞ ĝĘėđČĚ ĐĕĐĥ ĦĠĤĢč ĕĤđĔĝĕĐ (ĦĠĤĢ Ęĥ ĒđēĚ ĐĕĐ ĦĕĦĠĤĢĐ ĐėĠĐĚĐ ďĞđ ęĕģĝčĘ ĦĕďĤĠĝĐ ĐĘĕĚĐ ."(feria) Đ Ā ĕĤ þ ĠĐ ĦđĎĕĎē" đĜĕĐ ęĕďĕĤĕ ěđĎė ,(fair) ďĕĤĕ ĤđģĚč ĦĜĕĕĢĚ (feria) Đ Ā ĕĤ þ Ġ ęĕďĕĤĕ .ęĕĤĢđĕđ ęĕĜĚČ ĕďĕĤĕ đČ ęĕĤĠĝ ĕďĕĤĕ ,ęĕĕČĘģē ęđĤďčđ ďĤĠĝč ęĕĕĦĜĥ ęĕĕĚđģĚ ęĕĘčĕĔĝĠĘ đĕĐ đĘČ ĘĎĤĘ ĦđčđĤģ ęĕĦĞĘ ĦđėĤĞĜ ęĕĤđđĥ ĦđĚēĘĚ .ĦĠĤĢ "ďĕĤĕ" ēĜđĚč đĜđđėĦĐ ďĤĠĝ ĕďĕĘĕ ěėĘđ ,đĘČ ęĕďĕĤĕ ,đĒ ĦđĜĚďĒĐč đĜĎĤđČĥ ęĕĤđđĥ ĦđĚēĘĚ Ęĥ ĐĤďĝĘ ĦđĎĕĎēĐ ĦČ ,ĐĕĝđĘďĜČč ďēđĕĚč ,ĦđčđĤģ ęĕĦĕĞĘđ Ęĥ ęĕčĤ ęĕģĘēč .đĘĘĐ ęĕĤđđĥĐ ĦđĚēĘĚĘ ĦđđĘĜĐ ĐĕĕĤĠĐđ ĦđĎĕĎēĐ ěĕč ĐďĤĠĐ ĐĜĥĕ ĦČĒ Ęėč ,ďĤĠĝ ĥĚĥĘ ĐėĕĥĚĚ ĐĘĕĚĐ .đĒ ĦđĜĚďĒĐč ĦĚĕĕģĦĚĥ ĖČ ,ĦĕĤđĔĝĕĐ ģđĕďč ĦđĞĚĥĚ ĐĦđČ ęĞ ďĤĠĝč ęđĕė ęĕĜĕĕĠđČĚĐ ęĜĕČ "ęĕďĕĤĕ"Đ ďĤĠĝ ĕĤđĒČ čđĤč ęđĕė ČĘČ ,ĦđčđēĤč ęĕĤđđĥ ĦĢĕĤ đČ ęĕĤđđĥ ĦđĚēĘĚč ĐģĕĒđĚ ęĞ ęĕĕĜđĢĕē ęĕĠĦĤĚ đČ ęĕĤč) ĦđĎďđčč ęĕĞđĤĕČĐ .ĦĥĞđĤđ ĐēĚĥ ĐĤĕđđČđ ĦđģĐĘ ,(ĦĕĎĕĎē čĤĞĐ ĦđĞĥĚ ,ĐģĝĠĐ ČĘĘ ĦđėđĤČ ĦđĞĥ ęĕĚĕĕģĦĚ .ĐēĕĤĒĐ ĦđĞĥĘ ďĞđ ĦđĚďđģĚĐ ± יום ĐĕĘĕčĝ .ĦđĚďģđĚĐ ęĕĕĤĐĢĐ ĦđĞĥč ĐĕĘĕčĝč đĜĦēĜ Ęĥč ĤģĕĞč ĘĕēĦĐĥ ĕĘėĘėđ ĕĦđčĤĦ ĒėĤĚė ĦĥĚĥĚ ĘĞ Ħčĥđĕ ĤĕĞĐĥ (Guadalquivir), ĤĕčĕėĘďđđĎ ĤĐĜ .ĕĔĜĘĔČĐ ĝđĜĕĕģđČĐ ĘČ ČĢđĚ ĐĘ ĥĚĥĚ ČđĐđ ,đĕĦđďĎ ĖĤďč ęĎ ęĐ ďĤĠĝ ęĞ ĤĦđĕč ęĕĤđĥģĐ ęĕĤčď ĐĥđĘĥ ĝđĤđĔđ ĝČĠČĔ ,đģĜĚĘĠ :ĕĜČĕĘĕčĝ ĤđģĚĚ ĘĘė ! (ęĕĤđđĥ) ĘĕĘč đĜČđč ĕĜĠĘ ĕĚĕ ĐĞčĤČ ĘĕēĦĐĐĕĘĕčĝč ĘĕĤĠČďĕĤĕ ęĕģĘďĜ đč ěĜđėĚĐ ĞĎĤĐ ,(alumbrao) "đČĤčĚđĘČ"Đ đĘĕēĦĐ ĐĎĕĎēĐ ęđĕ ,ęđĕ Ęėč đĚė .ęĕďĕĤĕĐ ĦđĤđČ ĦČ ęĕČĥđĜĐ ,ęĕčėđĤĐđ ĦđĤėĤėĐ ďĞĢĚč ęĕĕĤĐĢč ĦĤĕĒĘ ęėĤď đĥĞ đĘČ .ĤĕĞĐ Ęĥ ęĕďčđėĚĐ ęĕēĤĒČĐ ĕĚēđĘ đĥĎĠĜ Đč (La Real Maestranza), ęĕĤđđĥĐ ,ĦĕďĤĠĝĐ ĦĤđĝĚĘ ĐČĕė .ęĕĤđđĥĐ ĕĘďĎĚ ęĞ ęĕĤđđĥĐ ĦđėĥđĚĐ ęĕĤđđĥ ĦđĚēĘĚ ęđĕ ĕďĕĚ ĦđĚĕĕģĦĚ ĦđĚēĘĚ ĦĤĕĒč đĜĤģĕč .ęĕčĐĘĜ ęĕĠđĢ ĕĠĘČ ěĐĕĘČ ěĕč ČđĐĥ ,ěđĕďĔĢČč (Plaza de Toros). ęĕĤđđĥĐ Ėėč ĐČđĤ ĕĜČĥ ĦđĤĚĘ .ęĐčĥ ĐĠĕĐđ ďĤĠĝč ęĕĘđďĎĐ ęĕĤđđĥč ęēĘĜ ,ĤđďĔĚč ĦđĠĢĘ ěĦĕĜ ,ē"Ğčč ĦđĘĘĞĦĐ ĐčĕĐĤĚ đĤĕďĎĕĥ ĥĕĥ ĐĎĢĐč ęĕĜđďĕė ęĐč ĘĕĔĚđ ĘĘĥ ĎĕĢĚĐ ěđČĕĒđĚ ęĎ ĕđĢĚ ĐĒ ěđĕďĔĢČč .ĦĜĕĕĜĞĚđ ĦđčĤĦ ĘĞ ĤĕčĝĚđ ,ęĕĜđĥ ęĕĔĕĤĠđ ęĕĤđďĔĚ ĕďĎč ďĤĠĝč (ęĕ ü Ĥ Ā đ ø ĺ Ħ þ Ě þ ē ø Ę ü Ě) Đ Ā ďĕ ü ĤŖģĐ .ęĕĤđđĥĐ ĦđĚēĘĚ ĕĜĜĕČ ,ĦĕĥĕČ .ęĕģđĤĕ ęĕĜđĎĤČ Ęĥ ęĢēĘ Ęĥč ĐĘĔđč ĐČđĤ ČĘČ ,ĐĞĠđĦĘ Ħĕčđĕē ĦĕėĤĞ ĦđĝēĕĕĦĐ ĥē ęČ ęĎ ,ĦĜĕĕĜĞĚ ĦĕĦđčĤĦ ĐĞĠđĦ Ęĥ ĐĤđČĕĦ Ėėč Đč ,đģĕĝģĚč Đ Ā ďĕ ü ĤŖģ ĦđČĤĘ ěĕĕďĞ ěĦĕĜ .ĦĜĎđĐ ČĘ ęĕĞĠđĚ ęĕėĤĞĜ ĦđčđĥēĐ ĦđĎĕĎēĐđ ĦđĔĝĕĕĠĐ Ęėč ĦĚēĘĚ" ęĥĐ .ęĕĤĠ đČ ,ęĕĤđđĥ ĦđĚēĘĚ Ęĥ ęĕďēđĕĚ ĦđĞĚĥĚĐ ĦČ ČĔčĚ đĜĕČ ĦĕĤčĞĐ ĐĠĥč "ęĕĤĠ Ęĥ ĕĘđĘĕĚĐ ēĝđĜĘ ęĕďĤĠĝĐ ęĕĝēĕĚĥ ĦďēđĕĚĐ ĐĜđėĚĐ ĐĔĝĕĕĠ ČĕĐ ĦĕďĤĠĝĐ Đ Ā ďĕ ü ĤŖģĐ .ēĜđĚĐ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĐĤđģĚĥ (Brava Fiesta) ġĚđČĐ ĦĎĕĎē Ęĥ ĦĕēėđĜĐ ĐĦĜđėĦĚ ĤĥČė ,ďĤĠĝ Ęĥ ĐĚđďģĐ ĐĎĕĎē ĕĐđĒ .18-Đ ĐČĚč ĐčĢđĞ ęĕĤđĥĐ ĦĚēĘĚ ,"ĐĜĕĤđČĔ ĐĔĝĕĕĠ" ęĎ ĐĜėđĚĐ ,ęĕĤĢĕ ĦĕĕđđĤ ,ĦĢĘđĞ .ĐĞđĤĠ ĐĎĕĎē ,đĜĕĕĐ ,"ĐđđĤč ĐĔĝĕĕĠ" đČ ,ęĕĤđđĥ ĦđĚēĘĚ ģĤ ČĘ ĦēĤČĚ ĤĕĞĐ ,đĒ Đ Ā ĕĤ þ Ġ ĖĘĐĚč ęĕĜčĜĥ ęĕďďđč ęĕĤĔđĞĚ ĐĒĕģĤĚ ĕĘĐđČ ĦđČĚ ČĘČ ĝĔĝČģ ęĕĜđėĚĐ ęĕďĕĤĕĐ ĥĤĎĚ ĘĞ ĕĜĚĒ ěĠđČč ĦđēĠĥĚĘ ĘĘė ĖĤďč ęĕėĕĕĥ đĘČ ęĕĘĐđČ .(Casetas) ĦđďđĎČ ,ęĕĜđďĞđĚ ,ęĕĤčē ĦđĢđčģ ,ĐĕĘĕčĝ Ęĥ ĦđĔĘđč ęđĢĞ ēĔĥđ ęĕďĕĤĕĐ ĕĥĤĎĚ.ĦđĕĔĕĘđĠ ĦđĎĘĠĚđ ĤēĝĚ ěĕĔđĘēĘ đĝđė ĤĕđđģĘďČđĎĐ ĤĐĜ Ęĥ ĐģđēĤĐ ĐďĎĐ ĘĞ ęĕĕēĘ ęĕĤĤđĞĦĚ ĦđčđēĤĐ .ęĕĘĐđČ Ęĥ ĦđĤđĥč ęĕĕĚđģĚĐ ĦČ ĦđČĥđĜĐ ęĕĝđĝ ĦđĘĎĞđ ęĕĝđĝ ęĞ ĕďđģĕĤ ěĕč đĜĔĔđĥ .ĦĕĦĤđĝĚ ĦĕĝđĘďĜČ ĦĥđčĘĦč ĦĕĚđČĘĐ ĐĜĚĐ) ĐĕĕČĠ ęĕĤėđĚĥ ěđĒĚ ĕĜėđď ,đģĜĚĘĠ ĦđĤĕĠ ęĞ đĜĕĚč ďēđĕĚ ĒĤđČ ĘĕĥčĦ ,ďĤĠĝ Ęĥ ĘėČĚĐ Ęĥ ĦđĕđĤĥĠČ ďđĞđ ĕĜđēĚĢ ,ğđĞ ęĞ ,ęĕ ĤčđďĚ ČĘ - ĐĘĕĜĒĜĚ) Manzanilla,(ĕďĤĠĝĐ ĕĤĥĐ ěĕĕ Ęĥ Ďđĝ ČĘČ ,ęĕĕĤĘđĠđĠĐ ęĕĕďĤĠĝĐ ęĕĦĕĒč .ĥČĐ ĘĞ ęĕĤĥčđ (ĕĦĤđĝĚĐ "ģĒđēĚĐ" ĒėĤĚĘ čĤĞč đĜĤĒē ,ěčĘ ĐĘĕĘ ĤēČĘ ěđĘĚč ĐēđĜĚ ĤēČĘ .ĕĘĔĜĚđĜđĚ ĐĝĕĜė ĤĞĥ ĤđĒČč ęģđĚ ĐĜĥ ĕďĚ .ęĕďĕĤĕĐ ĕĜđĞčĢ ĕđĝĕė ,ĦđĤđĜ ĕĠĘČč ĤČđĚ ĐĝĕĜėĐ ĤĞĥ čĤĞč "בְרִיל À ה דֶה א À ה פֶרי À ל" ¨ המסיבה הכי צבעונית בעולם

˜‡Š‡Š€ …ƒ– 7 2022 Š‡–’~ “–Œ ≠ גיל ברזילי :באדיבות Æ סקיפר מקצועי ומדריך שייט מארגן ומוציא פלוטילות להפלגות Æ אתגר ברחב העולם [email protected] ה תחגוג כמדי שנה את À סֶבִילי ¨ לאחר משבר הקורונה מיקרוקוסמוסשבו ¨ יריד כל הירידים ¨ יריד אפרילשלה הייחודיות של עיר מתגלה עם כל הקסם שלה וכל Æ היריד הוא כמו עיר קטנה ומעוטרת Æ כוח הפיתוי שלה תאורה מושגת ¨ עולם חולף שבו הבתים הם ביתנים בעזרת פנסים וכל הרחובות נקראים על שם לוחמי בין חגיגות Æ צבע והמון שמחה ¨ אור Æ שוורים אגדיים ביקרנו בין המבנים המיוחדים ¨ הפסטיבל הצבעוני ה À והמדהימים של סֶבִילי ďĞđ čĤĞč ĞĥĦ ĦđčĕčĝĚ .ďēđĕĚĐ ĞđčĥĘ ĕďđēĕĕ ĦđčđēĤč ĐĘēĦĐč ,ěėĚ ĤēČĘĥ Ĥģđčč Ğčĥ đČ ĥĥ ęĕĜđĚĐ ĥĕ ,"ĐĔĝČģ" Ęė ĖđĦč ģĤ ĤĦđĕ ĤēđČĚđ .ĝČĠČĔ ęĕĘėđČ ęĕĘĕĕĔģđģ ęĕĦđĥ ,ęĕďģđĤđ ęĕĎĎđēĥ ĕĝđĠĕĔ ĐģĥĚ - (Rebujito)đĔĕēđčĤ ĘĕĕĔģđģ đĜĚĎĘ ĕĤĥ ččĤĞĚĐ ĐĕĝđĘďĜČč ČĢĚđĐĥ Ęĕ ü Ĥ ø č Ā Č Đ þ ď Đ Ā ĕĤ þ Ġ Ęĥ ĘĘė ĖĤďč ,ęĕĘģ ĦđČģĥĚđ (Fino đČ Manzanilla) Ďď"Đ ĦČ ęĕĜėđďč đĜĚĞĔ .ęĕĕĘ ěđĚĕĘ Đďđĝ đČ ĐďĜđĚĕĘ .(pesca‘to frito) ĕĦĤđĝĚĐ "ěĎđĔĚĐ ≤ יום ĦđĎĕĎēĐ ĤđĒČč ĞđĚĥĘ ĐĕĐ ěĦĕĜ ĤģđčĐ ĦĞĥč Ĥčė ĦđČĕēĚ ĦČ ,ĐģĕĒđĚĐ ĦđĘđģ ĦČ ęĕďĕĤĕĐ ęēĦĚčĥ đģĜĚĘĠĐ ĦđĕĜďģĤ ĕĘĞĜ ĦđĥĕģĜ ĦČđ ,ĦđčđĢģĐ ęĕĕĠėĐ ĕďđģĕĤ ĦđďģđĤĐ ĦđĕĜđĞčĢ ĦđĥđčĘĦč ĘđēĚ ĦđģĐĘ Ęĥ .ęĕĕĝđĘďĜČ ĤđĘģĘđĠ ĦĥĤđĚč ĐĤĕĥĞ ĤĕĞ ČĕĐ ,ĐĕĝđĘďĜČ ĦĤĕč ,Đ Ā ĕĘĕ ü č þ ĝ , ĦĕĤđĚĐ ĦđĘėĕĤďČĐ ČĕĐ ĤĕĞč ěĕĞĘ ĦĔĘđč .ĦĕĤđĚ ĦĕĚČĘĝČ ĦđĘėĕĤďČ ĤĚđĘė Moorish architectur) ,ęČĘĝČĐ ęĘđĞ čĤĞĚč ęĕĕĜĕčĐ ĕĚĕč ĐēĦĠĦĐĥ ĦđĕĚĘĝđĚĐ ĘĎĔĤđĠđ ďĤĠĝ)ĐĕĝđĘďĜČ ĦČĘĘėĥ ĤđĒČč Ęĥ ĝĕĜđĦđ ĐĕĤĕ'ĎĘČ ,đģđĤĚ) čĤĎĚĐđ (1492–711 ěĕč čĤĞĚ ĕđĜĕė ČđĐ (Mauri) "ĕĤđĚ" ēĜđĚĐ .(đĜĕĚĕ ,ĐĒ ĤđĒČč ęĕĤĤđĎĦĚĐ ęĕĕĚĘĝđĚĐ ęĕčĥđĦĘ ĕČĠđĤĕČ ęĕčĥđĦĘ ĕĜĕĔĘĐ ęĥč đĤđģĚđ ĦėĘĚĚ Ęĥ ęĕĕĤčĤčĐ .ĦĕĜĤďđĚĐ đģđĤĚ ēĔĥč ęđĕė ,ĐĚđďģĐ ĐĕĜĔĕĤđČĚ ęĕĕĜđĞčĢĐ ęĕēĕĤČč ĘēĐ ,ĐĢđĠĜđ ĐĕĕđĘĎ đĒ ĦđĘėĕĤďČ ĦđĦĥģĘ ,ęĕčĤ ęĕĜĕĕĜč ęĕĤĔĞĚĐ ęĕĕĜđĞčĢĐ ĐĘ" ĘďĎĚč ěčđĚėđ ĦđĜđĚĤČĐ Ęĥ ĦđĜđĚĤČĐ ďĎĝĚ ēĕĤĢ ęĞĠ ĐĕĐĥ ,ĕĜđģĕČĐ (Giralda) "ĐďĘĤĕē La)ĐĘĤďĦģĐ ĘĞĚ ČĢĚĜ ęĕĜđĚĞĠĐ ĘďĎĚ .(ĔĤĜĕĚ) ĦĕĥĕĘĥĐ ĐĘĤďĦģĐ ČĕĐ .ĤĕĞĐ ĐĒėĤĚč (Catedral ,ďĤĠĝč ĤĦđĕč ĐĐđčĎĐđ ĐĘđďĎĐđ ĐĠđĤĕČč ĐĘďđĎč ěĐ ĐĚĕĥĤĚ ĐĘĤďĦģĐ .đĕĠđĕč ęĕĐďĚ ĐĜčĚč ĤčđďĚ Đđđĥĥ ēčĒĚĐ ĕđĢĚ ęĥ ,ĐĚĕĜĠ ĐėđĦč ěĐđ ĦđĕĜđĢĕēč ĘďĎĚ ĕĚđĤĚĚ .đĦđČ ĦđĤĔĞĚĥ ĦđĕđĚďĐ Ęĥč ĦđČĤĘ .đĜĘđĚ ĐĥđĤĠĐ ĐĕĘčĝ ĘĞ ĦĕĠĢĦĚ đĜĕĜĐĜ ęĕĜđĚĞĠĐ ĦČ ĖĠĐĥ ēĚĥĐ ĕĜđĤĕĞĐ ĘčĕĔĝĠĘ đĜčĥ ,čĤĞč ĦđĤĚĘ .ĘđďĎ ĐēĚĥ ĘėĕĐĘ ęĕĚĕ Ğđčĥ ĖĥĚĘ ĤĕĞĐ ĕđĔĕčĘ Čč ČđĐ ,ĕĦēĠĥĚ Ďē đĜĕĐ đĤģĕĞč ĎēĐĥ ĕĘĕĘĢ ĞčĢ ĐĘđėĥ ĦđĢđē ĦēĚĥ ,ęĕĜđĚĐ ĦēĚĥč ęĕĥĤĠ ,ęĕĕĜđĎĝĝ čđēĤ ĕďĞĢĚč đĜĠĦĦĥĐ .ĐĞđĜĦđ "ğĦđĥĚ ĝđĝ" ĘĞ ęĕčđėĤ ĦđčēĤ ĦđĞčĎĚ ĕĥčđē ęĐĕĘČ .ĦđĕĜđĞčĢ ĦđĘĚĥč ĦđĥđčĘĐ ěĎđĒ ĦđĜč ęĞ čėĤĐđ ęĕĞĝđĜĐ ěĐĕĘĞĥė ĦđĕĠĕĠĕ ĦđĤėĤė ĦđĠĤĔĢĚ .ęĕĕĦĤđĝĚ ęĕďĎčč ęĕĥđčĘ ,ęĐ ğČ ≥ יום ĐĕĕĜĠĝČ Đď ĐĝČĘĠ ĐėČđč ĐēĤĒĚ ĤĐĜĐ ĦČ đĜĕĢē ,ĘđĎĕĞ ĕĢē ĦĤđĢč ĐĕđĜčĐ ,ĤėĕėĐ (Plaza de Espa•a). ĦĕĜđĞčĢ Ĥėĕė ĕĐđĒ .ďĤĠĝč ĦđĠĕĐ ĦđĤėĕėĐ ĦēČ ČĕĐ ,ĦđĜđĥ ĦđĠđģĦĚ ęĕĔĜĚĘČ ĐĚė ĦčĘĥĚĐ ĤĦđĕč Ĥėĕėč ęĕĕĜđĞčĢĐ ęĕēĕĤČĐ đĘČ ĞčĢĐ ĦČ ěĦđĜĥ ĐĚ ęĕĥĚĥĚ ęđĕėĥ ĐĦđČ ęĕĠĕģĚĐ ęĕĚĕĥĤĚĐ ęĕĜčĚčđ . ĐĘĥĚĚ ĕďĤĥĚė "ĤĒėĘČĐ" ĐĜđėĚĐ ĐĕĘĕčĝ ĦďđĢĚĘ đĜėĥĚĐ ĐČĚč ,ĐĜčĜĥ ,đĕĠđĕč ęĕĐďĚ ěđĚĤČ đĜĕĘĕĎ(Alc†zar). ęĕĕđĜĕĥ đč đĞĢđč ěĚĒĐ ĖĘĐĚč .ĕĚĘĝđĚ ěđĜĎĝč 13-Đ ęĕčĕĐĤĚ ĦđČĤĚĚ ĦđĜĐĕĘ đĘėđĦ ĐĒ čĐ ęĕĠĎČ đĠĝđĐđ ęĕĕđĜčĐ ,ęĕďēđĕĚ ęĕĜĎđ ĦđĤĢē ,ęĕĤĕĥĞ ęĕĤđĔĕĞ Ęĥ .ĕđĜ ĦđėĕĤč ęėđĦčđ ĦđĝĤĔĚ ęĕĕĦĝĐ ďĕĤĕĐ ,ĦďĚĦĚ ĦđčĕĝĚ Ęĥ Ğđčĥ ĤēČĘ ĕčĥđĦ .ĤĕđđģĘďČđĎĐ ĤĐĜ ďĕĘ ĤďĐĜ ęĕģđģĕĒ ĞĠđĚč ĦđĤėĤėč ęĕĞĝđĜ đČ ęĕĝđĝ ĘĞ ęĕčđėĤĐ ,ĐĕĘĕčĝ ...ĦđČĕĢĚĘ ęĕĤĒđē ,ęĕĝđĝĘ ĦđĚđĦĤ ¥ יום ęĕēĤđČ ĐČĘĚ ĤĕĞĐ ,ĘčĕĔĝĠĐ ĕĚĕ ĦĞčĥ ĖĘĐĚč ěđĘĚĐ ĕĦč ĦČ ęĕĥďđĎ ęĕčĤ ęĕĤĕĕĦđ ęĕĕĚđģĚĥė ĖĕĤĢĥģĠĝ ěĕČ ,ĐĚ ěĚĒ ĤēČĘ .ęđģĚĝĠČ ďĞ ęĕČĘĚĐ ęĜĚČ ĥĕ ĐĕĘĕčĝĘ .đĒ ģĜēĚ ĦĥđēĦĚ ĦČĢĘ ĦĢģ ęĕČĢĚĜ ĐĘ ĐĢđēĚ ĤĢģ ģēĤĚč ęĎ ĖČ ,ĞĕĢĐĘ ěđĚĐ (Aracena)ĐĜģĤČĘ đĜĞĝĜ .ęĐč ĤģčĘ Đđđĥĥ ęĕĤĦČ .ĐĞĕĝĜ ĐĞĥė ,ĐĕĘĕčĝĚ Ě"ģ 87 Ęĥ ģēĤĚč ĦČĢĚĜĐ Gruta de las) ĐĤĞĚĐ ČĕĐ ěČė ĦĤĦđėĐ ĦĘđĎ ĦĤČđĠĚ ĦĥĤ ěđėĜ ĤĦđĕ đČ ,(Maravillas ĦĦ ęĕĚĎČđ ęĕĠĕĔĜ ĦđĤĞĚ ,ĦđĤĞĚ Ęĥ ĦđĤĞĚĐ .ďēĕ ęĕĤčđēĚ ęģĘēĥ ęĕĕĞģĤģ ěĐđ 1913 ĦĜĥč čēĤĐ ĤđčĕĢĘ đēĦĠĜ .ĦđĤĞĚ ĕĦĦ Ęĥ ęĕĤĔĚ 2130 -ė ĦĘĘđė ĝĤĠĦĚĥ Ħđģď 45 Ęĥ Ĥđĕĝ ĞĢđĚ ęđģĚč .ěėđĦĚ ĤĔĚ 1200 Ęĥ ĘđĘĝĚ ĘĞ –’ ‚‡Š‡ "‚’‡~ 2022 ‡~Œ 1 ƒ—~– ‹ƒ‡ "‚Ž—‚ ‡˜Œ 2022 ‡~Œ 7 ˜— ‹ƒ‡ ‚‡Š‡Š ‡€‚Š ˜‡Ž ~Š "‹‡‡€Œ ˆ‡~ ˆ– ‡‡—•Žƒ• ~Š~ ‚–‡—‡ ‚‡† ‚’ƒ–‡~ ˜ƒ–…~ ‹‡– —‡ ‚„‚ ‡–‡ "‹‡Š‡Š ‹‡~˜Œ ‹~‚ ƒ˜‡~ ‡€Œ— ‹‡ƒ—— •–~’ ‹€ ‹ …‡ •…—Š ‹‡– ‹‡•…—Œ ƒ —‡ƒ ‚‡‰–Š ‹‡–‚ ˜ƒ‰–

˜‡Š‡Š€ …ƒ– 8 2022 Š‡–’~ “–Œ Natural Gourmet Institute for health - Đ ĦĤĎđč ,ęĕĕģĘČ ĦĕĚĤė ğĥ "ĕĔĤĠ ĐĚĤđĎ ēčĔĚ - ČĕĤč" ĦĘĞč ,ěĔĐĜĚč and culinary arts .ČĕĤč ēčĔĚĘ ĕĎđĒđ ĕĥĕČ ěđĚĕČđ ČĕĤč ĘđĥĕčĘ ĦđČĜďĝ ,ĕĔĤĠ ğĥ ĕĦđĤĥ ĦģĠĝĚ www.bari-carmit.co.il •Š ˜ƒ”‡”• ĤđĒĞĕ ěđĒĚ ďčĞĚ ,đĤēčĦĥ ĖĕČ ĦđĜĎđĔĚ đČ ĦđĕđĠČ ęĕďđĤĕĎĐ ěĕĕĜĞ Ęėč ˜ƒ”‡”• 15 Š ˆ‡–” ‚Œ ĦĕĒ ěĚĥ ĦđĠė 2 ěđĒĚ ďčĞĚč đČ ĦđĕčđģĘ ĖđĦē ęđďČ ĘĢč 1 ģď ĦđėđĦē , ĦđĠđĘģ ęđĥ ĕĜĕĥ 2 ęĕďĤđĎĚ , ęĕĕĤĔ , (ęĤĎ 200 ė) ęĕĠđĘģ ęĕģĘĝ 2 ęĕďĤđĎĚ ,ęĕĠđĘģ ČĘ (ęĤĎ 200 ė) ęĕĜĔģ ęĕČđĥĕģ 2 ęĕďĤđĎĚ ęĕĠđĘģ (ęĤĎ 200 ė) ęĕĜĔģ ęĕĤĒĎ 2 ĤĥĠČ ēĝĠč (ĤģČđđģ) ĐĜđēĔ ĘĞđĥ ĦĘđčĕĥ ĝđė 1/2 ĝđĚđē ēĚģĘ ğĕĘēĐĘ đČ ĤĦđđĘ ĦĜĜđĝĚ ĐĜčĘ ĦĕĞđĞĥ đČ ĝđĚđē ĕĤđĚĕĥ ČĝĠđģ 1 ĘĥđčĚ ĝđĚđē ęĤĎ 250 đČ ,ęĕĚĚ ĦĕĚĘđĎ ĐĜĕēĔ ĦđĕĠė 3 ĐĢĕč 1 ģď ęĕėđĦē ģđĤĕ ĘĢč ĕĘđĞčĎ 4 ĐĢđĢģ ĐĕĕĤĔ ĐĤčĝđė ĝđė 1/2 ģď ēĘĚ ĦĕĠė 1 Ĥđēĥ ĘĠĘĠ ĦĕĠė 1/2 ĐĕĕĠČĐ ĤĕĕĜ ěđĚĕĥĘ ĦĕĒ ěĚĥ ĦĕĠė 1 ‹‡—ƒ ‚Œ , ęđĥđ ęđďČ ĘĢč ęĕĜēđĔ (ĐďĘĠ čĐĘ) ěđĒĚ ďčĞĚč .ĐĤĞģĘ ęĕČĕĢđĚ .ĝĎ ęģĤĚĘ ĦĤĒĞč ęĕďĤĎĚ ,ğđĔĥĘ ĖĤđĢ ěĕČ ,ěđĒĚ ďčĞĚ đĦđČč .ĦďĤĠĜ ĐĤĞģĘ ęĕČĕĢđĚ , ĦđģĤĕĐ Ęė ĦČ ďđĤĕĎ ģĝĕď ĦČ ęĕĜĎĔĚđ ĦĕĒ ěĚĥč ĐĘđďĎ ĦčēĚ ęĕĜĚĥĚ * ĦČ ęĕĠĕĝđĚ .ĖđėĕĤĘ ďĞ Ħđģď ĤĠĝĚ ęđĥĐđ ĘĢčĐ .ĦđĠĝđĜ Ħđģď ĥĚēė ěĎĔĘ ęĕėĕĥĚĚđ ĦđģĤĕĐ Ęė .ęĕĘĒđĜ đĤČĥĜ ČĘĥ ęĕďĕĠģĚ ,ĤģČđđģĐ ĦČ (ĐďĘĠ čĐĘ ) ěđĒĚĐ ďčĞĚĘ ęĕĤĕčĞĚ * ęĕĤĕčĞĚ .ĝĎ ęģĤĚĘ ęĕĜēđĔđ ĐĢĕčđ ĐĜĕēĔ ,ĝđĚđē לשולחן החג מנות מרהיבות ‹‡ € •ƒ –Œƒ— ‡‡‡ Š‡—˜ ‹‡—ƒ ‚Œ ĦĤĞģĘ ĎďĐ Ħđĕčđģ ĦČ ęĕĤĕčĞĚ:ęĕĎďĐ ĦČ ęĕĜĕėĚ .ďĢč ęĕēĕĜĚđ ęĕččĤĞĚ ,ěđčĘēĐ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ .čđčĤĞ ,ĐĤčĝđė ,ģđĤĕ ĘĢč ,ĕĘĕÄĢ ĘĠĘĠ ěđĒĚ ďčĞĚĘ ęĕĤĕčĞĚ ęĕĔēđĝ .ĐēĥĕĚ ČĘ ,ĝĎ ęģĤĚĘ ęĕďčĞĚ .ĤÄĎĜÄĎđ ęđĥ ġĕĚ ęĕĠĕĝđĚ .ĎďĐ ĦĤĞģĘ ęĕĤĕčĞĚ .ęĕĚ ĕĠďđĞĚ .ęĕččĤĞĚđ ēĘĚđ ěđĚĕĘ ĦďĕĤĎ, ěđĚĕĘ ĕĞĤĒ ĦČ ,ěĚĥ ČĘĘ ,ęĕĘđģ ĐĜĔģ ěđĘĠĔ ĦčēĚč ĤđēĥĐ ĘĠĘĠĐ ĕĤĎĤĎđ ĐĤčĝđėĐ ĕĞĤĒ ,ĤĚđĥĐ ęĕĠĕĝđĚ .ĕĘĞđ ĥĦėĚ đČ ęĕĜĕĘčĦ ĦĜēĔĚĘ ęĕĤĕčĞĚđ ęĕĕďĕĐ ĦĤĒĞč čĔĕĐ ęĕččĤĞĚ .ęĕĎďĘ ęĕĜĕĘčĦĐ ĦČ .ĦđēĠĘ ĐĞĥ ĕĢē ĖĥĚĘ ĤĤģĚĘ ĐĝđėĚ ęĕĤĕčĞĚ𠊇—˜‚ ˜~ ‹‡Ž‡‰Œ ĦČ ęĕĤĕĝĚ ,ĥĤđĥĐ ĦČ ęĕĤĕĝĚ - ĤĚđĥ ĕčĕĕč ęĕĤĚđĥ ęĕĘđĞčĎĐ ĦēĤĠĦ ĦČ) ęĕģđĤĕĐ ęĕĘđĞčĎĐ ęĕĢđē .ęĕģď ęĕĘđĎĕĞĘ ęĦđČ ęĕėĦđēđ (ĐĥĎĐĘ ďĢč .ęĕĕĜĥĘ ĤĚđĥ ĕčĕĕč Ęė .ĦĕĜđĜĕč ĥČ ĘĞ čēĤ Ĥĕĝč ĦĕĒĐ ěĚĥ ĦČ ęĕĚĚēĚ .ęĕĎďĐ ččģ ĦČ ęĎ ĘĕėĐĘ Ęėđĕ ĤĕĝĐĥ čđĥē ęĦđČ ęĕēĕĜĚ .ęĕĕđĢēĐ ęĕĤĚđĥĐ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ đĘčģĕĥ Ėė ,ĤĕĝĐ ĦĕĦēĦ ĕĠĘė ĖđĦēĐ ģĘēĐĥė ,ĔđĘČĥĐ ĕĘĢč ĦČ ęĕĠĕĝđĚ .ęĕĠĕ ĐčĕĤĢ ĕĜĚĕĝ Ħđģď ĤĠĝĚ ęĕčĤđĢ .ĕĘĕÄĢĐđ ĦđĚĘĥĐ ęđĥĐ ĕĜĕĥ ĥČ ęĞ ďđčĞĘ čđĥē .ĕĜĥĐ ďĢĐĚ ĐčĕĤĢĘ ęĕėĠđĐđ ęĕĠĕĝđĚ .ĦđģĤĕĐ ĦČ ğđĤĥĘ ČĘ ĦĜĚ ĘĞ ĦĕĜđĜĕč ěđĚĕĘ ġĕĚ ,ęĕĘđĎĕĞĘ ęĕėđĦēĐ ĤĚđĥĐ ĕĘđĞčĎ ĦČ Đģď ęĕĘĥčĚ .Ĥđēĥ ĘĠĘĠđ ēĘĚč ęĕĘčĦĚ ,ģČĤĞđ ĦČ ęĕėĕĚĜĚ ,ęĕĝėĚ .ęĕĚ ĝđė ęĕĠĕĝđĚđ ęĕĕĦĥ đČ ččģĐĥė ĐĕĐĕ ĘđĥĕčĐ ĖĥĚĐ .Ħđģď 5 ęĕĘĥčĚđ ĥČĐ .ĤĕĝĘ ĝĜėĕ •‚ ˜~ ‹‡Ž€†Œ ČĘĘ čĔĕĐ ęĕĚĚēĚ ,ĦđĝđēĠ ĦđĘđĎĞ ĦđĢĕĢģ ęĕĜĕėĚ ĐĚē ĦčēĚĐĥė .ęĕĝĠ ĦčēĚ đČ ěđĘĠĔ ĦčēĚ ěĚĥ Đģď ęĕĜĎĔĚ .ččģĐ ĦČđ ěĚĥ ĦđĠė 2 ęĕĠĕĝđĚ ďČĚ ČĘ ĘčČ ĔĞĚ ęĕēĥĐĘ čđĥē ,ďĢ ĘėĚ ęĕĕĦĥ đČ .ĘĕĥčĦč ĘĥčĦĐĘ ĖĕĥĚĕ ččģĐ .ěĦđČ ĥčĕĕĘ ĦđĕĜčĎĞ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ ,ĘĕĥčĦĘ ččģĐ ĦČ ęĕĤĕčĞĚ ĦĎĕĠĝĘ ĐėđĚĜ ĥČ ĘĞ ęĕĘĥčĚ ,ĦđĕđĢēĐ ĕĤĥĐ .ęĕĚĞĔ ĕēĘĠčđ ĤĚđĥĐ ĕĘđĞčĎč ęĕĔĥģĚ ,Ĥĕĝč ęĕĥĕĎĚ .ěđĚĕĘ †Ž†’ ĥĕĎĐĘ ěĕĠđĘĕēĘ đČ .ęĕĎď ččģ ČĘĘ ęĎ ęĕĞĔ ĘĕĥčĦĐ .ęĕĝĠ ĦčēĚ ĘĞ čđĤĢ ğđĞ ĐĒē ĐĘĕĠ ęĞ ĦČ ěđēĔĘ ĤĥĠČ - ččģ ČĘđ ĦđĢĕĢģ ęĕĠĕďĞĚ ęČ .ĦđĕčđģĘ ĖđĦēĘ ČĘđ ĎďĐ ĐĘĕĠ "€…‚ ˜…ƒ–~Š ‹‡Ž€–~˜Œ ˆ‡~ .ĥČĤĚ ęđĕ - ęĕĜĎĔĚđ ččģĐ ĦČ ęĕĜĕėĚ ďĞ ģĤ ęĕĘĥčĚ ,ĘĕĥčĦĘ ĦđģĤĕĐ Ęė ĦČ ęĕĜĕėĚ .ččģĐ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ đčĥ čĘĥĐ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ - ĘĕĥčĦĐ ĦČ ęĕĚĚēĚ - ĐĥĎĐĐ ĕĜĠĘ .ďēĕ ęĕĘĥčĚđ ččģĐ ęĕĠĕĝđĚ .ĦčēĚĐĚ ĦđģĤĕĐ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ ,ĐĤĞģĘ ĖĥĚĘ ĤđĤĕģĘ ęĕĤĕčĞĚđ ęĕččĤĞĚ ĐĤčĝđėđ ģđĤĕ ĘĢč .ĐĞĥ ĕĢē ěĐĕĦĥ ,ĦđĕđĤĥĠČĐ 2 ĦČ ĕĦĕĝĕĜ :ĐĕĕĠČ đČ ěđĎĕĔ * 180 Ę ĤđĜĦ ęĕĚĚēĚ :ĦđĠČĘ ĐĠĕďĞĚ ĕĜČ . ĦđĚĕĞĔ ĦĤĒĞč ĦĕĒ ěĚĥč ĐĕĠČ ĤĕĕĜ ęĕĜĚĥĚ .đčĤđĔ ĦđĘĞĚ ęđēĥ ěđđĎ ĦđĘčģĚ ĦđĢĕĢģĐ ĕė čđĥē ĐĒ .ĦĥĤčĚ ęĕĕďĕ ĦđĠė ĦĤĒĞč ĦđĢĕĢģ ęĕĤĢđĕ .ěđĦēĦĐ ģĘēč ęĎ ęĕėĠđĐ , Ħđģď 10 ęĕĠđČ .ĎĜĕĤ ĦĤĒĞč đČ ĦđĜĚđĥĚ .Ħđģď 10 čđĥđ ĕĜđđĕ ĔĤđĎđĕ đČ ĐĜĕēĔ .ęĕčĐđČĥ čĔđĤ ęĞ ęĕĥĕĎĚ * .(ěđĠĠĘĚđ ęđĥč ĘčđĦĚ) ģđĤĕ ęĕĘĞ ĔĘĝ ĘĞ ĥĕĎĐĘ ĤĥĠČ ĤĦđĕ ĦĕĎĕĎē ĐĥĎĐĘ .ďĢč ĔĤđĎđĕ čĔđĤ ęĞ

˜‡Š‡Š€ …ƒ– 9 2022 Š‡–’~ “–Œ ĐĕĚďģČĐ ĕĘďĎĚ ,ĘČĕĚĤė –‡— ƒ”‡ ĐÄ ĘĐčđĔ –Šƒ ‚Š‰Š ˜ƒ•ƒ–˜ ‹‡Š‡ ‹‡–€ ‹‡—Ž ‹‡‡˜ƒ‰‡~ ‹‡–Œƒ… —ƒŒ‡— ~ŠŠ ‚•Š…‚ƒ –‡— ˜‡” ‡ŠŒ–ƒ’ƒ ‚‡ŽƒŒ~ ‡Ž€–ƒ~ ” — ‹‡‡† ‹‡–Œƒ…Œ ēĚĥ čĕčČ Ďē ∞μ¥≠∂∏±±π∑∑ יובלים ¨± מעיין היצירה ¨±μ≠±π ¨π≠±≥ שלישי ¨π≠±∂ שני :שעות פתיחה ∏:≥∞≠±¥ חמישי ושישי ¨±±≠±∏ רביעי כיכר הכפר :היכנסו לדף הפייסבוק לחמים טבעוניים ומבוססים על ™ קמחים מלאים μ∞• לפחות ¨ מאפי מחמצת במילוי שוקולד ™ שוקולד קפה והל ועוד ¨ קינמון חלות מחמצת בסוף השבוע ™ הפתעות חדשות כל שבוע ™ ביום רביעי משלוחים לישובים בסביבת יובלים בימים שני וחמישי לחמי ומאפי מחמצת בעבודת יד ‚Ž‡’ —~– ‹‡Œ‡‚ ‚’”Œ Š†ƒ–—‡ ƒŠŒ ‚‡–Š€ … ‡Ž~ƒ ‹‡ŒƒŠ‚‡ ‚„ ‡†‡—‰˜ ƒ”‡Š ˜‡ƒ”•Œ ˜ƒŠ‡’ ˜ƒŽ— 30 ,1993  ‚ƒŽ ‹‰˜ƒ–‡—Š ˜‡†–•‡ƒ ‚Ž‡Œ~ מכירת תכשיטים מקוריים ואספנות. עיצוב תכשיטים בהזמנה אישית ע"י האמן. קנייה, החלפה והערכת תכשיטים וחפצי אמנות לכל צורך. www. m i z p e h a y am i m j e we l r y. c om 052-9061711 —~–Œ ‹ƒ~‡˜ –—• ˜–‡”‡Š …Œ— …’ €

Œ— ‡~ €… ˜Š…~Œ

˜‡Š‡Š€ …ƒ– 12 2022 Š‡–’~ “–Œ ĘďđĎ ĦČ ěĕčĐĘ ĕĘčĚ čđĤĘđ ,čđĥēĘ ĕĘčĚ ęĕĜđģ đĜĘđė ,ĦđĦĥĤč ęĕĎĢđĚĐ ęĕďĎčĐ ĕĤđēČĚ ĦĘĞđĠĐ ĐĕĕĥĞĦĐ ēĜđĚ ĤĥČ ďĎč đĦđČ ĕĤđēČĚ ďĚđĞĐ ĕĦčĕčĝĐ ĤĕēĚĐđ ĐĜĠđČĐ ĦđĕđĜēĚ ĦēČč ĐĦĠĚ ĤĕēĚčđ ČĕĚēĚ ĤđČč đĘ .ĦđĘđďĎĐ ďēČ Ęė ęČ ĖČ ,ĥďēĦĐĘ ęĕčĐđČ đĜĘđė ,ĦĤđģĕč đĒ ěĕČ ĦČ ,ĔĞĚč đĘđ ,ęĢĚĢĕđ ĤĦđĕ ĦĢģ Ğďĕ đĜĦĕČĚ ĦēČđ ĐčĕčĝĐ ĘĞ ĐĞĠĥĐĐ - ĦđĘđďĎĐ ĦđĦĥĤč ĦđĕĜģĐ ğģĕĐ .ĐĚđĢĞ ĦđĕĐĘ ĐĘđėĕ đĜĘĥ ,ÂČĘĚĐà ĤĕēĚĐ ,ďČĚ ĘđĒ ČđĐ ĥďē ďĎč ĤĕēĚĥė :ČĚĎđďĘ .ĐđčĎ čđĤĘ ĐĕĐĕ ,ĐčđĎ ČđĐĥ ĕĦĤčē-ĕĦčĕčĝĐ ęĘđĞ ĦđĜĕďĚč ĘĕĔĝģĔĐ ĦĕĕĥĞĦ ĕďčđĞ ĦģĝĞĐ ĕČĜĦ ;ęĕĦđČĜ ČĘ ĐďđčĞ ĕČĜĦčđ ęđĞĒ Ĥėĥč ęĐ ĕĥĕĘĥ ĐčĕčĝĐ ĦČ ęĕĚĐĒĚ ĦđĘđďĎĐ ęĕďĎčĐ ĦđĕĜĤĢĕ ĕĘĞĠĚ ĕĥĕĘĥ ęĘđĞ ĦđĜĕďĚĚ ĐĤđēĝĐ ĞđĜĕĥ ;ĤģđčĚ ČĘ ěĠđČč .ČđĐ ęĎ ęĐĒĚ čĤĞĚĐ ĦđĜĕďĚč ĐđđČĤĐ ĦđĜđĘē ďĞ ĞĎĠ ěĐ ęĎ ĐĠĥČĘ ĦđģĤĒĜĐ ĘĕĔĝģĔĐ ĦđĕđĚė ,ğĝđĜčđ ĘČĤĥĕč ĦĕĦĕčĐ ĦĘđĝĠĐĚ 6% -ė ęĕĤģēĚ ĕĠĘ ĕĦčĕčĝ !ĘĕĔĝģĔ ČĕĐ ""‹‡—ƒ ‚Œ „~ :ĐĜđĚĦĐ ĦČ ĦđĜĥĘ ęĕĘđėĕĥ ęĕĠĕĔ ĐĚė ĐĜĐ ĤđĢĞĘ ,ĥďē ďĎč ęĕĜđģ đĜČĥ ĕĜĠĘ ĞĎĤ :ĎĐĜĚ ġĚČĘ * đĦđČ ĘĞ ĐĜđĞĥ ĔĕĤĠ ěđĤČč ĕĘ ĥĕ ęČĐ čđĥēĘđ ĞĎĤ ĕĜČà ĦĚČč ęČĐđ đĦđČ ĥčĘČ ĖĕČđ ĕĦĚ ěĕĕĚďĘ ,ĖĤđĢ ÂĦđĜģĘ ČĘ Ęčē ĐĒė ĤĕēĚčà đČ ÂĐĒĐ ĔĕĤĠĐ ĦČ Ħčĕĕē ...Äďėđ ĝĚđĞ čđĤĚ .đč ĤĦĦĝĚ ĐĚ đĜĘ ĐĘĎĕ ěđĤČĐ Ĥđďĕĝ * Ęđėĕ ěđĤČč Ĥďĝ .đĜĥĕ ĐĚ ęĕĤėđĒđ ęĕČđĤ ďĕĚĦ ČĘ đĜēĜČ ĥĚĦĥĐĘđ đĜēėĥĥ ęĕĔĕĤĠ ĥďēĚ ĦđĘĎĘ đĜĘ ĤđĒĞĘ .ĥďēĚ ęĐč ĥĕ ĥđĚĕĥ ęĐč ěĕČĥ ęĕĔĕĤĠ :ĘĕĔĝģĔ ĤđĒēĕĚ * ďđĞĥ ęĕĔĕĤĠĐđ .ĖėĘ ęĕďĞđĕĚĐ ĤđĒēĕĚĐ ĕēĠĘ ĖĕĘĥĐĘ ďĕ ĦđĕđĜēĘ ĐČĘĐ ĤĕčĞĐĘ - ĥđĚĕĥ ęĐč ĦđĕĐĘ Ęđėĕ .ĐĕĜĥ ĐĕĜĥ ďĕĘ ĦĕĦđėĕČ ĦđĜē ęĕĜĥ 10 ĘĞĚ ĦĘĞđĠ ĦĠďđĕč ĐĕĕĜģĘ ĕđėĕĒ ĤđčĢĘđ čđĔ čĢĚč ęĕďĎč ČĕčĐĘ ěĦĕĜ ĘĞ ĥĚĚĘ ěĦĕĜ ĐĕĕĜģĐ ĦČ đĤėĚĜĥ ęĕďĎč ĘĞ ĦđĜēč ĦđĕĘČĤĥĕ ĦđčĢĞĚ ĕďĎč ĘĞ ğĝđĜčđ ĐĕĜĥ ďĕĐ ĤēčĚ ġĤČč ęĕĤĢđĕĚ ĦđčĢĞĚĐ ĕďĎč ,ĦđĜēč ęĕĎĢđĚĐ .ĐĐđčĎ ĦđėĕČčđ ĕĦčĕčĝđ ěĎđĐ ěĠđČč ,ĦđĜĔģ ĦđĕđĚėč ěĠđČč ĐĜĦĥĚđ ĐĜđĥ ěđđĎĚĐ Đčĥ ĦĕĦĕĕđđē ĐĕĕĜģ ĕĐđĒ ĐĕĢģĘđģ ĥĕ Đčĥ īĐĘĕĎĤī ĦđĜēč đĚė ČĘĥ ,Ğđčģ ĕďĎč ęĎ ĦđčĤ ęĕĚĞĠ đČĢĚĦ ĐĕĜĥ ďĕ ĦđĜēč ĐĞđčģ ĦđėĕČč đĤĠĦĜ ,ĐĜĥ 30-100 ĕĜĠĘ đĤĢđĕ ĤĥČ ĪĎĔĜĕđ ęĕĕďđēĕĕ ęĕĔĕĤĠ ĐĘČ ,ĖėĘ ĤčĞĚ ĐĐđčĎ ĐĚĤčđ ğĝđĜč . ęĕĜđĥ ĕĠđČđ ĐĤĕĚČ ĕĘĞč -ęĎđĝĚ ęĕďďđčđ ĦĕĦđĞĚĥĚ ĘđĒ ęĤĕēĚ ,ĤĒđē ĥđĚĕĥĘ ęĕėđĒ ęĕďĎčĐ- ďĎč ęđģĚč ĥėĤĜ ĥĚđĥĚ ďĎč ğĝđĜčđ ĥďē ďĎčĚ .ĐĢđČĦ ĝĠđĦđ ĖĘđĐĥ ďĜĤĔ đĐĒ ĥďē ĕēĠĘ đĤĕčĞĐ ,ěđĤČĐ ĦČ đĤďĝ čĕčČĐ ĦČĤģĘ ,ęđėĕĝĘ ęĕďĎč ĦĠďđĕč ĦđĜēĘ ,ęĕĕđĘčĐ ęĕďĎčĐ ĦČ ĤđĒēĕĚĐ .ĦĤēČ ĐĥĕČ ęĞ Äč ģĤĠĘ đēĚĥĕĥ đĘĕČ đĜĕĚČĦ ČĘ ęĕĤēČ ĦđĜđĤČĚ ČĢđĕ ĐĚ ĦđČĤĘ đČđčà ÂČđĢĚĘ ĤĥĠČ ęĕĥĎĤĚđ ęĕĕĦĜĠđČ ĦđĤĢđČ ĤēčĚ ęĞ ěĕĕĘĜđČ ĤĦČ ěĔģ ēČ ĦđĜēĘ ďĘđĜ ĐĜĥĐ ĦĕčĐ ďĞ ęĕēđĘĥĚ ěĕĚĒĐĘ ěĦĕĜ ,Ğđčĥ Ęė ĥďēĦĚ .ĦĠďđĕč ĦđĜēĐĚ ğđĝĕČĘ ěčđĚėđ .Š† ˜’ƒ‡ ‚‰~ƒ ‚‡Ž— ‡ •‡†ƒ –€‚ Šƒ€ –€‚ ĂćĎė āć ĘăĎĕĊ ĂČĊ ċćėÿăĊ ăĎþė ĘĎĐăĆĂ ĂĖÿď ėć ăĎĊė ċćāĀÿĂ Ċĉ ĈďČ ċćėÿăĊ ĘČþÿ ăĎþ ăĎĊė ċćāĀÿĂČ ĂČĉ hagar2.co.il ěĕĕĘĜđČ ĤĦČ

ברוח גלילית 13 2022 מרץ - אפריל 24/7 שרות בצפון 04-9888240 052-3721758 [email protected] שרותי פריצה לדלתות, מכוניות וכספות. החלפה והתקנה של צילינדרים. החלפת מנגנונים לדלתות רב בריח. אחזקה, תיקון ושיפוץ מנעולי דלתות. התקנת מנעולים ביומטרים וקודנים. מתחדשים במנעול חכם לראש שקט ונקי מדאגות חג פסח שמח www.palmistry.co.il 052-5678944 אודליה הריס - לוטם מורה לפיתוח קול א ו ד ל י ה אוהבים לשיר? רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה? תלמידתו של סטין סטוני האגדי.'ג הפנייה לאודישנים. הכנה לרסיטלים במוזיקה. מתאים לכל גיל. אפשרות לשיעורי און ליין למבקשים. שיעורי פיתוח קול

˜‡Š‡Š€ …ƒ– 14 2022 Š‡–’~ “–Œ ÆÆÆ תכשיטים ייחודיים במצפה הימים Ħĕčđ đĕďđĔĝ ,ĐĕĤĘĎ ĐĜĥĕ ĐĜĕĠ ĥČĤ ,ęĕĚĕĐ ĐĠĢĚ ĘĔđĤĥĕ ěđĘĚč ĝģĚđ ęĕĕē .1993 ĦĜĥĚ ĐĘĕĞĠđ ĐďĝđĜ ĐĕĤĘĎĐ .ęĕĔĕĥėĦĘ ĐėČĘĚ čđĘĕĥč ,ęĕĕďđēĕĕ čĐĒ ĕĔĕĥėĦ čđĢĕĞč ęĕēĚĦĚ ,ęĕĜĚČ ,ęĕĠĤđĢ ĤđĒēĥđ ěđģĕĦ ,ĕĥĕČ čđĢĕĞč ęĕĔĕĥėĦ ěĕĚĒĐĘ ěĦĕĜ.ěē ĕĜčČđ ęĕĚđĘĐĕ ,ęĕĜĥĕ ęĕĔĕĥėĦ Ęĥ ĐĠĘēĐđ ĐĕĜģ .ēđĔĕč ĕėĤđĢĘ ĐėĤĞĐ ,ęĕĔĕĥėĦ .ğĝė ĕĤčďđ ĐģĕČďđĕ ěē ĕĜčČ ,ęĕĚđĘĐĕ .ěĕĚČđ ĕĥĕČ ĕĞđĢģĚ ĦđĤĥ Š† —~–Œ ‹ƒ~‡˜ www.mizpehayamimjewelry.com ß חגיגה של וינטאג ,ęĕĘčđĕčĥ ĐĕčĚđĘđģ ĐĝČģ ĦđĜēč !!!ęĕĚĕĐďĚ ęĕĔĕĤĠ,ĪĎČĔĜĕđ Ęĥ ĐĎĕĎē .ĐĠđĤĕČĚ ęĕģđēĤ ęĕĤĠėĚ ęĕĞĕĎĚĥ ĐĜĕĎĘđ ĦĕčĘ ęĕĔĕĤĠ ČđĢĚĘ đĘėđĦ Ħđĕčē ,ĘĕĕČĚČ ĦđĤĞģ ,čĘē ĕďė :ěđĎė ,ĦĥđēĜ ĕĘė ,ġĞ ĕĘĎĘĎ ,ĐĘĕĦĥĘ ġĞ .ďđĞđ ĦđĥĤēĚ ĦđĢĕĤĚ ,ĐĜĕĎĐđ ĦĕčĐ ĦČ ĎĤďĥĘ đČđč !!ĐėđĒ ęďđģĐ Ęė... ĘčĎđĚ ĕČĘĚĐ €—Œ ‹‡Šƒ‡ , Š† ח מגוון פתרונות באבן טבעית ĐĤčē ČĕĐ ,ēĦĠĕ ġđčĕģč ĦĚģđĚĚĐ Âďđĝĕ ĕĜčČà .ĦĕĞčĔ ěčČ Ęĥ ĦđĤĕėĚđ ģđđĕĥ ,Čđčĕč ĐēĚĦĚĐ ,ĦđĎĤďĚ ,ġđēđ ęĕĜĠ ğđĢĕĤ ČđĢĚĘ đĘėđĦ đĜĕĤĢđĚ ěĕč ģđĤĕĠĚ ęĕģĕĤč ĦđčĤĘ ęĕĜđĥ ęĕĕđĠĕē .ĦđĜđĘē ĕĠĝ ĦđĜđĤĦĠ ěđđĎĚč đĜďđēĕĕ .ęĕĕĝČĘģ ęĕģĕĤčđ (ęĕĜčĘ) ĕēĕĤČ ĤĦĕĐ ěĕč ĘĘđėĐ ěĕĚĒ ĕČĘĚč ěėđ ĦĕĞčĔ ěčČč .ďđĞđ ĦđĜđĥ ĦđĘĒč ,ĔĕĚđĘđď ,ĤĕĎ ĕĜčČ ,ĐēĠĢ ,ĥĕĥ Š† …˜’‡ “ƒ‡• פיסול ברשת גם כסדנא חד פעמית đĒ ĐĔĕĥč .ĦđĔĕĥĐ ĤČĥ ĘėĚ ĐĜđĥ ĦĥĤč ĘđĝĕĠĐ ĦĔĕĥ ęĕĤĢĕĕĚđ ĘĝĠĐ Ęĥ ĦĕĜđĢĕēĐ ĦĠĔĞĚĘ ęĕĝēĕĕĦĚ đĜČ .ĐĕĢģđĤĔĝĜđģ Ęė ČĘĘđ ĦĕĜčĦ ČĘĘ ĘđĘē ČđĐĥ ĘĝĠ đĚė ĞĤđĎ ĘđĝĕĠĚ ĐĜđĥ ĦėĦĚ ĦĥĤč ĐďđčĞĐ ĦģĕĜėĔ ĦđĥĕĚĎĐ .ĤĚĕēč đĚė ,ğĕĝđĚ ĘđĝĕĠĚ ĐĜđĥđ ,ġĞ đČ ěčČ ĐĚĕĤĠđ ĐēĕĦĚ ,ĔđĚĕģ ,ĘđĠĕģ ĦĤĥĠČĚ ĦĥĤĐ Ęĥ ĦđĕĜĤđĢĘ ĞĕĎĐĘ ĦđĕđĤĥĠČĐ ĤĥđĞ ĦČ ęĕĜĦđĜĐ .ĦĕďĚĚ ĦĘĦ ĦđĘĕĞĠė ĦĕĚĞĠ ďē ČĜďĝ ěĕĚĒĐĘ đČ ĞĕĎĐĘ ěĦĕĜ .ĤēČ ĞđĤĕČ đČ ĦďĘđĐ ęđĕ Ęĥ ĦĠĦđĥĚ ‹‡ŽŒ„ƒŒ ‹˜~ ~Ž €ƒ…‚ Š ‹‡’ƒŽ ‹‡†–’Š www.nuntchi.com –˜~Š Ž‰‡‚Š : ˜‡–ƒŽ Š† הפנינג בתי אמנים פתוחים על הר גילון ≤Ø¥ ĦđĥďēĦĐ ĦĥđēĦ ĤĕđđČč ĥĕđ ēĤđĠ ĘėĐ ,ěČė Ĥčė čĕčČĐ Ęĥ ĐĎĕĎēĘ ęĕĜĕĚĒĚ ěđĘĕĎ ĤĐ ĕĜĚČ, 2/4 Ħčĥč .ĦĕĎĕĎē "ĘĕĘĎ ĕĘ Čč" ĘčĕĔĝĠ ĦĤĎĝĚč .ĞčĔđ ĐĕĤĜĕĘđģ ,ĦđĜĚČ .ęĕĜĚĒđĚ ęĘđėđ čēĤĐ ĘĐģĘ ęĐĕĦč ĦČ ęĕĜĚČĐ đēĦĠĕ ,ěĚČ ēĕĥđ ĦđĚĎďĐĚ ĦđĜĐĘ ,ĤĐĐ ĕĜĚČ ĦČ ĥđĎĠĘ đČđč ĦĕĘĕĘĎ ĐēđĤČĚ ĦđĜĐĕĘđ ęĕēĤđĠĐ ĤĐĐ ĕĘĕčĥč ĘĕĕĔĘ ĦđĕĤđģĚ ĦđĜĦĚ ĥđėĤĘ ęĎ đĘėđĦĥ ěčđĚė .ĦēčđĥĚ Ęė ĖĤđČĘ ęĕēđĦĠ đĕĐĕ ęĕĜĚČĐ ĕĦč .ēĝĠĐ Ďē ĦČĤģĘ ĦĕĜėĦ ,ęĕĠĦĦĥĚĐ ęĕĜĚČĐ ĕĔĤĠĘ .(10:00-18:00) ęđĕĐ ,ĦĕĘĕĘĎĐ ĐēđĤČĘ ĐĚĥĤĐĐđ ęĕĤđĕĝĐđ ĦđĚĎďĐĐ .ĘčĕĔĝĠĐ ĦĕĕĜėĦč ČĢĚĘ ěĦĕĜ https is.gd gilonArtOpenHouse02Apr2022 ƒŠ‡€ –‚ ‡ŽŒ~ Š— •ƒ‡‡’‚ ‘ƒ על פריצה שקטה ואמצעי הגנה נוספים ĤĦđĕđ ĤĦđĕč ęĕĘģĦĜ đĜēĜČ ĐĜđĤēČĐ ĐĠđģĦč ČĘĘđ ĘđĞĜĚĘ ģĒĜ ČĘĘ - ęĕĦčĘ ĦđĔģĥ ĦđĢĕĤĠ ĖėĘ ęĕĤĞ ČĘđ Ĥčď ęĕĞĚđĥ ěĕČ .ĕĜđĢĕē ęĕĜĚĕĝ .ĥēĤĦĚ đĐĥĚĥ :ěĕģĦĐĘ ěĦĕĜ ,ĐĒ ĎđĝĚ ĦđĢĕĤĠĚ ĞĜĚĕĐĘ ĕďėč ,ęĕĕĦđėĕČ ęĕĤďĜĕĘĕĢ .ĦĘďč ĦĠĝė ĘđĞĜĚ ĘđĞĜĚ .ĐĔģĥ ĐĢĕĤĠ ĞđĢĕč ĘĞ ęĕĥģĚđ ęĕčėĞĚĐ ĦĞĕčĔ ĕīĞ ĦĘďĐ ĦēĕĦĠ ĤĥĠČĚĐ ĕĤĔĚđĕč ēĦĠĚ đČ ģđēĤ ĔĘĥ ,ďĕĕĜč ĐĕĢģĕĘĠČ ,ĦđĞčĢČ ,ĐģĜĚĐ ,ęĕďĘĕ ,ĦđēĦĠĚ ďčČĚĥ ĕĚĘ ęĕČĦĚ - ēĤđČĐ ęČĐ ĦđČĤĘ ĤĥĠČĚĥ ,ěđēĔĕč ĤĎĝ ..ĐďđďĐ .ĕĤĚĎĘ ĦĘďĐ ĦČ ēđĦĠĘ ĕĘčĚ ,ĕđĢĤ , ‡~•– ‡Žƒ– משדרגים את השיער ÆÆÆ לחג ĐĞĕĎĚ ĕĜČ ĐĪĘĐčđĔ Ęĥ ĐĤĠĝĚĘ ěĒđČ ,ĐĠģ ĝđė ĥĕ ďĕĚĦ ,ĐēĚĥč ,ĐĚĕĞĜ ĐĤĕđđČđ ĦĕĞđĢģĚ ďĕ ,Ħčĥģ .ĐĢđĤĚ ĦČĢđĕ ďĕĚĦ ĕĜČ ĎđĤďĥđ ģđĜĕĠĘ ęėĦČ ĐĜĕĚĒĚ ĐčđĔ ĦĘēČĚđ ,čĕčČĐ ĦČĤģĘ ĤĞĕĥĐ !ēĚĥ ēĝĠ Ďē ęėĘ ‚‡Œ•~‚ ‡Š€Œ Š~‡Œ–‰

˜‡Š‡Š€ …ƒ– 15 2022 Š‡–’~ “–Œ מתנת האביב Ęė ĦČ đČĢĚĦ ĦĠģĤč ęĕēĚĢ ĘĕĘĎ ĦĘĦĥĚč :Ďēč čĕčČĐ ĦČ čĘĥĘ ęĕėĤďĐ ęĕĢĕĢĞ ,ĐĜĕĎĘđ ĦĕčĘ ęĕēĤđĠ ęĕēĚĢ ĞĠĥ ĤďĝĐ ěēĘđĥ čđĢĕĞĘđ ĎēĐ ĦđĜĦĚĘ ęĕĤďđĐĚ ,ēĤđĠ ġĕĢĞĚ :čĕĢģĦ ĘėĘđ ęĞĔ ĘėĘ ĦđĜĦĚđ ĦđĘĝĘĝĘ ďĞđ ĦĤēČ ĐĜĦĚĘ ĦĕĥĕČ ĐĞĕĎĜ ğĕĝđĕĥ ,ęĕĚĞĔ Ęĥ čđĘĕĥč ,ĦĕĚĢĞ ĐčėĤĐč ĦđĤČđĠĚ ĕĥ .ĘĕĘĎĐĚ ĦđēĕĤĠđ ĦđēđēĕĜ 04 ˜’•– בגלריה המקסיקנית ≠ פינוק לחג čĕčČĐ ĎđĎēĘ ęėĦČ ęĕĜĕĚĒĚ ĦĕĜģĕĝģĚĐ ĐĕĤĘĎč ,ĔđĐĕĤ ĕĔĤĠ ,ęĕĔĕĐĤ Ęĥ ěđđĎĚđ ęđĢĞ ĤēčĚč ĦđďēđĕĚ ĦđĜĦĚ ,ĐĤđČĦ ĕĠđĎ ,Ħĕč ĕĘė ,ęĕēĕĔĥ ęĎ ěĕĚĒĐĘ ěĦĕĜ .ĐēĜĐ 20%č ĐĕĤĘĎĐ Ęė .ďđĞđ ďĞ ęĕĘčģĚđ ĦđĜĦĚđ ęĕĔĕĤĠ ęĕĜĕĚĒĚ ,ĤĦČč !!!đĝĠĝĠĦ ĘČ ... ĥďēĦĐĘ ęĕĜĚĒđĚ .ĦĕčĐ Š† www.mexican gallery.co.il œ˜¡¥ ‘–› ©”Ÿ©” ° חג פסח אביבי ושמח ÆÆÆ חגיגה של קולקציות לאביב ěėĦČ ĦđĜĕĚĒĚ ĐĜĕĠ ĥČĤ - ĐĘĕĐĦ&ĐģĕčĚĘČ ĦđĜĐĕĘđ ,ĐĥďēĐ ĐĕĢģĘđģĐĚ ęĥĤĦĐĘ ĐēĚĥč ĐčĤ ĐčĐČč đĤĠĦĜđ đčĢđĞĥ ęĕĕĠĐĠĕ ęĕĔĕĤĠĚ .čĘ ĦĚđĥĦ ĐčĤĐčđ ęĕĕĞčĔ ęĕďčĚ ĦĤĢđĕĚ đĜĘĥ ěčĤđČĐ ĦĕĕĢģĘđģ ĦđĞĥ ĘėĘ ęĕĚĕČĦĚ ęĕďĎčĐ ,ĦĕĝČĘģ ĦđĕĜđĞčĢčđ ĕĔĤĠđ ,ĦđĢĘđē ,ĦđĘĚĥ ěđđĎĚ .čĤĞĘ ęĎđ ęđĕĐ čđĘĕĥč ĐēĦĘĚ ĦĤĕĢĕĘ ĪġČĚ&ĝģĕĚ .ĦĕčĐĚ ęĕĔĕĤĠ ęĞ ĦđĕĢģĘđģ ęĎ ĦđĎĢđĚ ĐĜĕĠ ĥČĤ ĐĘĕĐĦ&ĐģĕčĚĘČč ğĝđĜč ,ĐĜđĥČĤĐ ĐĤđĥĐ ěĚ ęĕĕĘČĤĥĕ ęĕčĢĞĚ Ęĥ ęĞ ĤďĐĜ čĘĦĥĚ ĘėĐđ ,ĐĕĘĔĕČĚ ēčđĥĚ Čđčĕ .ģĕčĚĘČ ĤĎĐ Ęĥ ęĕčđĢĕĞĐ ‹‡‡ŠŽ‚ ‹€ ƒ€”ƒ‡ ‚Ž‡’ —~– ‘‡Ž —… !!!(UN)united nude Š— !!!ĝĠĝĠĘ ĤđĝČ Š† ƒ— ƒ œ…– ‚Ž‡’ —~– ‘ƒ”– œ‚ œ~ ‹‡Œ‡ …ƒ˜’ ‡—‡— הגר בוטיק יד שניה ביודפת °° התחדשה בחנות אונליין ęĕďĠģđĚ ĐĕĜĥ ďĕ ĕďĎč ęĞ ,ĐĠĐĠĕđ čĢđĞĚ ĤĦČ ĦđďđģĜĘ đČ ĦĕčĐ ďĞ ęĕēđĘĥĚ .ęĕĚĕĞĜ ęĕĤĕēĚč ČĕĐ ęĎĥ ,ĦĠďđĕč ĦđĜēč ğđĝĕČ ěčđĚėđ ğđĝĕČ ĦČ ČĘĚĘ ĦđėĕĥĚĚ ,ĦģĝđĠ ĕĦĘč ĦđĥďēĦĐč .ěĕĕđĢĚ čĢĚčđ ęĕĕĦĜĠđČ ,ęĕĕĠĐĠĕ ęĕďĎčč ĦđĜēĐ ĦđĕĘČĤĥĕ ĦđčĢĞĚ Ęĥ ęĘĥ ďĜĔĝ ęĎ ĦđĜēč .ĦđĜēč ĦđēĤČĦĚĐ .ĦĠďđĕ ĐėČđč ęēĦĚč ĐĒĐ ĕĠđĕĐ Ęė œ‚ œ~ ƒ—‚ Š‰ …ƒ˜’ ˜— ‡—‡— Hagar2.co.il 04-8225866 הפיצה ≠ התחדשנו בלזניה ופסטות המטיילת ...ěĚĒĐ Ęė ęĕĥďēĦĚ čĎĥĚ čĘčĥ ĦĘĕĕĔĚĐ ĐĢĕĠč ĤēčĚč ,ĤĠĝĐ Ħĕč ĕďĘĕđ čĎĥĚ ĕčĥđĦ ĦČ ęĕģĜĠĚ :ęĕĘĐģĐ ĘėĘ ĦđĚČĦđĚĐ ĦđĚĕĞĔ ĦđĢĕĠ Ęĥ ěđđĎĚ ,ěĕĚĝđė ēĚģĚ ĦđĢĕĠ ,ĦđĠĝđĦ ěđđĎĚč ĦđĘĕĎĤ ĦđĢĕĠ ęĎ ěĜĥĕ ğĝđĜč .ĦđĕĜđĞčĔ ĦđĢĕĠđ ěĔđĘĎ ČĘĘ ĦđĢĕĠ ęđĕĐ Ęė ĖĤđČĘ ĦđĥĎđĚĐ ,ĦđĞĕĦĠĚ Ĥģđč ĦđēđĤČ Đģđĥģĥ ,ĔĘĝ ĦĠĝđĦč ęĕĕĥĕČ ęĕĥĕģ :ĦđĘĘđėđ ĥĎđĚĐ ģđĤĕ ĔĘĝ ěėđ ĕĥĕČ ĔĘĝđ ĦĕčĐ ęēĘ ĦĠĝđĦč ĦĕĜđēĚĢ ĐĕĜĒĘ ĦĘĕĕĔĚĐ ĐĢĕĠč ĥďē .ĦĕčĐ čĔđĤ ęĞ .ĐēĚĥč ęĕĜĚĒđĚ .ĦđĔĝĠ ěđđĎĚđ .ÄĐ - ÄČ ęĕĚĕ ēđĦĠ ,Ĥĥė ˜’•– €—Œ Š ˜Š‡‡†Œ‚ ‚”‡’‚ 04 .Š† מתחדשים לחג במסגרות ותמונות ≠ "גלריה צבע" ĐďđčĞč ĐčĕčČ ĦĤĢĕĕĚĥ ęĕĘĕĠđĤĠ ,ČđčĕĕĚ ĤđĎĝĕĚĘ ęĕĘĕĠđĤĠ ďĢĘ ,ČđĢĚĘ ĤĥĠČ ,ęĔđĘčĥ "ĞčĢ ĐĕĤĘĎ"č ĦđĞĕĜĢč ĦđĜĕĕĠđČĚ ĐčĕčČ Ęĥ ĦđĤĎĝĚĐ .ęĚĢĞ ĘĥĚ ĐĤĕĚČ ĦđĘĞč ęĐđ ĦđēėđĜ ĤĦđĕ ęĐĘ ĥĕ .ĦĕĥĕČ ĦđĤĎĝĚĐ .ĐĜđĚĦĐ ĦČ ęĕĘĥĚĥ ěĠđČč ĤđĎĝĕĚĘ ĐĕĘČ ĦđČčđĚĐ ĦđĜđĚĦĐ ĦČ ĐĥĕčĘĚ ĐčĕčČ .ĦđĔĥĠčđ .ĐĜđĚĦĐ čĕčĝ ĦđĤĥĚ ěĐĥ ĞĎđĤčđ ,ĐĤĕēčĘ ęĕĞčĢ Ęĥ ďČĚ čēĤ ēđđĔč ,ęĕĕĞčĔ ęĕĞčĢč ĦđĜĕĕĠđČĚ ĐĘĥ ęĕĚđĘĕĢ Ęĥđ ,ĤđĒĕČĐĚ ęĕĜĚČ Ęĥ ěĐ ĦđĜđĚĦĐĚ ģĘē .ĥđėĤĘ ěĦĕĜĥ ĦđĜđĚĦ ęĎ ČđĢĚĘ đĘėđĦ "ĞčĢ ĐĕĤĘĎ"č ĦđĘďĜĚĐ ĦČ ĘčģĘ ěĦĕĜ .ĐĚĢĞĐđ ĕđĠĕĤĘ ĕĘėė ĦđĥĚĥĚđ ĐČĕĤčĐ ĦđĚĘĥ ĦČ ĦđĘĚĝĚĐ ,ĦđĘďĜĚ ěėđ ,ęĕĜđĥ .Ħĕčč ĕĠĕĢĠĝ ĤĕģĘ ęČĦĐč ĤđĎĝĕĚĐ ĦČ ěĜėĦĘđ ęĕĘďĎ ěđđĎĚč Š† ‚‡~ ‹ƒ~‡˜ –•Š ‹‡ŽŒ„ƒŒ ‹†ƒŠ

˜‡Š‡Š€ …ƒ– 16 2022 Š‡–’~ “–Œ Š”–ƒƒ ‡„Œ §£š œ˜’˜˜¥ ›¨ ©˜§”˜Ÿ§¦ “˜””– ĦČ ďĕĚĦ ęĕĥĠēĚ ĤĠėĘ ęĕĞĕĎĚĥė ĕėĐ ĝđĚđēĐ ĦČ ĥĕĎĦĥ ĐďĞĝĚĐ ęĞ ĦĕēĤĒĚĐ ĐēđĤČĐ ĦČ đČ ,čđĔ .ęĕďēđĕĚĐ ęĕčĤĞĐ ęĕĔĘĝĐ ěđđĎĚ ,ĝđČĐ ĤĔĜČĐ ğĥĐ ĦďĞĝĚ ,ďĕĕĢĐ Ħĕč ,(Hunter house) ,(čĘē ĥđĎ) ĥĕÄĎ ĤĠėĘ ĐĝĕĜėč đĘĘĐ ĦđďĞĝĚĐ ğđĜč ěĠđď ĦČĢđĕ ĦĕĤđčĕĜĤģ Đĕđđē ĐČĕčĚ ČĕĐđ ,ĤĠėč ĐĤĕđđČ ĤģĕĞčđ ,ĤĥčĐ ĕččđēĘ .ĕĦĕĚČ ęĕďĕĕĢ Ħĕč Ęĥ ĐĚđĝģ ĦĤĐĔ ĘĞ ĝĝčĦĚ ĕĤĜĕĘđģĐ ĞĢĕĐĐ ,ĦđĘĎĞĚ ęĕĞĕĎĚĥ ęĕēčđĥĚ ęĕĘđďĎ ęĕĤĥč ĕēĦĜ ĤĕĥČč ęĕĘĞčĐđ ğĥĐ ĕďĕ ĘĞ ĐčĐČč ĦđĘĠđĔĚĥ ,ĦđĜďĞĝĚĐ ęđēĦč ěđĕĝĕĜ ĦđĜĥ 17 đĘĥ ěČĚĕĘĝ ĐĢĤĚđ ,ĐĕĤčĔ ěĕČ ĕĕďĕĘđĐč ĦđēčĔč 5 Ďđĝ ĤĎđč .ęĕĎĥĕĐ ĘĚĞč ĦđēčĔ ĕďđĚĕĘĘ ěČĚĕĘĝ ğĥĐ Ęĥ ęđĘē ČĕĐ ĐĥďēĐ ĐďĞĝĚĐ Ęĥ ĔĠĝĜđģč Ĥēč ČđĐ .đĘĥ ĐĜđĥČĤĐ ČĕĐđ Ęĥč ęĕďĕĕĢ Ęĥ ĦĕĤĠė ĐĤĕđđČđ ,ēčđĥĚ Ĥĥč Ĥĥč ĕēĦĜ ĞĕĢĕ ĔĕĤĠĦĐ .ďĕĕĢĐ ęđēĦĘ đĦčĐČ ,čĕĤ čĕĕĤĠ ,ģđĐĚđĔ :đĚė ęĕĕģĜĞđ ęĕēčđĥĚ :đĚė ęĕĘĕĎĤ ęĕēĦĜđ ěđčĕĔ ģĕĕĔĝ ,ĝđČĐĔĤđĠ ĥďđēė đĜĥđĕĥ ĘĔĕĕĥđ ,ĐĔĜĕĝ ,ĔđģĕĤĔĜČ ,ĐĘĕĠ ĤĤģĚč ĦđĘĞĚ 0-2 ěĕč ĦĤģđčĚ ĐĤđĔĤĠĚĔč Ęėđĕ ďĞđĝĐĥ Ėė ĐďĞĝĚĘ ĐĝĕĜėč ĎĢđĚĐ ěđĥĕĕ ęĐ ěėĚ ĤēČĘ .ĤĦđĕč đĘ ęĕČĦĚĐ ēĦĜĐ ĦČ ĤđēčĘ ĕĜĥč ĐĕđĘĎ ĥČ ĘĞ đĘĢĕĕđ ĐĘėĝČĘ ďđčė ĤēČ đĘĞĕ ĥČ ĘĞ đĘĢĕĕ ĐĘĞĚđ đĘĕģ 1 Ęĥ ęĕēĦĜ :ęĕčĢĚ ,ěđčĕĔ ,ģđĐĚđĔ đĚė ęĕģĕĕĔĝđ ,ĦėĥđĚĚđ ĐĜĔģ ęģđĚĚ ğĝđĜč .ĐĐđčĎ ĥČ ĘĞ ĦđĞĘĢđ ĝđČĐĔĤđĠ ĝđĜđģ ĦĤđĢč ,ĕĦĤčē ĕďĜĘđĐ ĘĕĤĎ ĐďĞĝĚĐ ĒėĤĚč 2 Ęĥ ĕčđĞč ĐĔĘĠ đĕĘĞĚ ,ĕĞčĔ ġĞ ĕĞĒĎ ĘĞ ēĜđĚ .ęĕđđĘĜĐ ĦđģĤĕĐđ ęĕēĦĜĐ ĦČ ęĕčĤđĢ đĕĘĞĥ ĚÂĝ ĤĥčĐ ęĞ čđĔ đėĘĕĥ ęĕģđĤĕ ęĕĔĘĝ ĘĘđė ĔĕĤĠĦĐ ,ĦđĕĢđĚē ,ęĕĕĤĔ ĘđčĕĦ ĕčĥĞ -ĦđČĕĤč ĔĘĝ :đĚė .ĥđĔĠ ĔĘĝđ ;ěĜĞĤ ĐĒĤĠģ ĔĘĝ ;ęĕďģĥđ ęĕĤčđĜĢ ;ĘĎĞ ĐĘĕĠ ĤĔĤĔ ĐĔģĝđĤč :đĚė ĦđĜđĥČĤ ĦđĜĚ ĦĤĢđĦ ĝđĝĕĤđÄĢ ĦđĕģĕĜģĜ ;ĘĎĞ ĐĔĜĕĝ đÄĢČĠĤģ ĤĠėĚ ěČĚĕĘĝ ĤĕĥČč ğĥĐ Ęĥ ,(ďĕĕĢĐ Ħĕč) Hunter house ĝđČĐ ĤĔĜČĐ ğĥĐ ĦďĞĝĚ ĕēĦĜ ěđđĎĚ ĐĞĕĢĚđ ,ĕČģĕĤĚČ ęĕďĕĕĢ Ħĕč Ęĥ ēđēĕĜđ ĔĠĝĜđģ ĤĠėĘ ĐČĕčĚ ,(čĘē ĥđĎ) ĥĕÄĎ ĘĞ ęĕďĞđĝĐ ĕĜĕĞ ĘđĚđ ,ĐĘėĝČč ĐĕđĘĎ ĥČ ĘĞ ęĕĘĢĜ ĤĥČ ,ĦđĘĎĞĚ ęĕĜĥđĕĚ ęĕēčđĥĚ Ĥĥč ĐďĞĝĚĐ ĒėĤĚč ęģđĚĚĐ ďēđĕĚ ĕďĜĘđĐ ęĕĢĞ ĘĕĤĎ ģĕĕĔĝ :đĚė ęĕĤēčđĚ ęĕēĦĜ ĦđĕĤģĕĞĘ ;ĦĕĚĢĞ ģĕĕĔĝ ,ģđĐĚđĔ ģĕĕĔĝ ,ĐĔĜĕĝ ĐĘĕĠ - ěđčĕĔ ĦđĥĎđĚ ĦđĜĚĐ ;ĝđČĐĔĤđĠ ;ęĤĎ 300 ĔđģĕĤĔĜČ /ĝĠĕÄĢ/ĕĔĝĠ ĕĔĜČ/ĐĤĕĠ :ĐĤĕēčĘ ĦĠĝđĦč ĦČ đČĢĚĦ ęĕēđĜĕģĐ ĦĤĒĎč .ČÂđĠĦđ ĐĤďÄĎĚ ,ďĘđģđĥ ĦĎđĞ -ĐĝĕĔĜđģ ;(ĦĤėđĚĐ ĐĠČĜėĐ ĤēčđĚĐ ĤĥčĐ ĦČ .čĘēč ģđĔĝĕĠđ ,ĝđģđģ ĦĕčēĐĚ ĦđĤĕčđ ěđĦĘďđ ĕĜđĚ čģĕ Ęĥ ĦđĜĕĕ đđĘĕ ęĕĥĕĎĚ ęĕēčđĥĚ ęĕĤĥč ďčĘĚ .ĝģčđ ĤĎĜĕďĤČ Ħĕč Ęĥ ĦĕĦĤĎĥ ČĘđ ĐĚđĝģ ĐĤĕđđČ ęĎ ěČė ĦĕČģĕĤĚČ ĐďĎČĚ ēģĘĜ đĘĕČėĥ ĕĤĠė ęĕďĕĕĢ ĐĝĕĜėč ģĕĦĞ ěčČ ĐĜčĚč ĦĜėđĥ ĐďĞĝĚĐ .ĐĜĥĕ ,ĕĞčĔ ġĞĚ ęĕĕģĜĞ ĦđČĝė ,ĕĞčĔ ġĞ ĦĤģĦ ,ĤĠėĘ ĕĦĕĚČ ďĕĕĢ Ęĥ ęĕĜđĥ ęĕĢĠē ęĕĤĔĞĚ ĦđĤĕģĐ ĦČ ,ĦĠģĥĚ ,ďĕĕĢ Ğčđė ,ęĕčđĤ ,ĕčĢ Ęĥ ĥČĤ :đĚė .ęĕĠĝđĜ ęĕĔĜĚĘČđ ,ęĕďĕĕĢ ģĕĦ ,ĦđĤđĞ ,ĐĚĘĢĚ ĐĚďČ ĕĜĔđč Ęĥ ĦđĤĞģ ĦđēĜđĚ ĦđĜēĘđĥĐ ĘĞ ęĦĠĕĘģ ĦČ ĖĕĘĥĐĘ ęĕĜĚĒđĚ ęĕďĞđĝĐĥ ęĕĕĞčĔ ĐČĕčĐ đĒĐ ĐĘđĞĠĐĥ ĦĤĠĝĚ ĐďĎČĐĥė ,ĐĠĢĤĘ ęĕĕďĕĐ ĦčēĤ ĐďĞĝĚĐ ĦĝĠĤĚč .ęĕĥĜČĘ ĘĒĚ đĠĢĕđ ěĕĚđĕ ģĕĦĞ ĦĕĒ ġĞ čĕčĝ ęĕďĞđĝĐ đčđĝĕĕ .ĐĜĥĞĚč đĜĥđĞĕĥ ęĕēĦĜč —<‡€ –’‰Š ‚‡Ž‰ Hunter house ‚”ƒŒ‚ ‡‡Ž ‡Š Š… —ƒ€ 12: :00 :˜— <~ : ƒ˜’ . , :<Š†

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==